Το κράτος, όχι η ΕΕ, παραμένει εγγυητής των καταθέσεων

·         Νίκος Χουντής: Θα υπάρξει Πανευρωπαϊκός Μηχανισμός Εγγύησης Καταθέσεων ή θα παραμείνουν τα, μειωμένης εμπιστοσύνης, Εθνικά Συστήματα;

·         Μισέλ Μπαρνιέ: Επικεντρωνόμαστε στην εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων που προβλέπονται εκ του νόμου.

 

·         Απάντηση Επιτρόπου Μπαρνιέ στον Ν. Χουντή.

 

Αποκλείει το ενδεχόμενο να θεσπιστεί Πανευρωπαϊκός Μηχανισμός Εγγύησης καταθέσεων στο προβλεπτό μέλλον ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, κ. Μπαρνιέ, σε απάντησή του στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Χουντή, με αποτέλεσμα το οικονομικό και θεσμικό βάρος να παραμένει στα κράτη μέλη, για τα οποία προβλέπεται μονο η περαιτέρω «εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων που προβλέπονται» από την Οδηγία 2009/14.

 

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής στην ερώτησή του αφού ζητούσε διευκρινίσεις όσον αφορά τον μελλοντικό μηχανισμό διάσωσης των τραπεζών, ρωτούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν θα υπάρξει «πανευρωπαϊκός μηχανισμός εγγύησης καταθέσεων σε αντικατάσταση της οδηγίας 2009/14, που αφορά την εγγύηση καταθέσεων από τα κράτη μέλη και έως του ποσού των 100.000 ευρώ», καθώς επίσης κατά πόσο υπάρχουν σκέψεις για «εθελοντική ασφάλιση καταθέσεων με ευθύνη των αποταμιευτών», πέραν των ήδη υπαρχουσών Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων.

 

Στην απάντησή του ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, κ. Μπαρνιέ, αποκλείει ουσιαστικά το ενδεχόμενο να θεσπιστεί Πανευρωπαϊκός Μηχανισμός Εγγύησης καταθέσεων στο μέλλον, με το οικονομικό και θεσμικό βάρος να πέφτει στα κράτη μέλη, αφού λέει συγκεκριμένα ότι: «το σχέδιο οδηγίας περί Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων που έχει υποβληθεί επικεντρώνεται στην εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων που προβλέπονται εκ του νόμου».

 

Καταλήγοντας στην απάντησή του ο κ. Μπαρνιέ, κάνει λόγο για την εγγύηση των καταθέσεων άνω του ορίου των 100.000 ευρώ, για την οποία «εθελοντικά συστήματα εγγύησης των καταθέσεων που λειτουργούν σε συμβατική βάση και παρέχουν επιπλέον εγγυήσεις πέραν των 100.000 ευρώ επιτρέπονται από τη νομοθεσία της ΕΕ».

 

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003532/2013 προς την Επιτροπή

NikolaosChountis (GUE/NGL)

Θέμα: Νέος Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Διάσωσης Τραπεζών (Bailin)

Σε δηλώσεις της, η εκπρόσωπος του Επιτρόπου Barnier, αναφερόμενη στο θέμα της εγγύησης των καταθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ότι «Στην πρόταση της Επιτροπής, που έχει τεθεί σε διάλογο, δεν αποκλείεται καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ να μπορούν να αποτελούν επιλέξιμα εργαλεία σε διασώσεις τραπεζών, bailin».

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

–Η πρόταση της Επιτροπής αφορά σε ένα μελλοντικό μηχανισμό διάσωσης τραπεζών με τη συμμετοχή των καταθετών; Θα υπάρξει πανευρωπαϊκός μηχανισμός εγγύησης καταθέσεων σε αντικατάσταση της οδηγίας 2009/14, που αφορά την εγγύηση καταθέσεων από τα κράτη μέλη και έως του ποσού των 100.000 ευρώ;

–Υπάρχει σκέψη για «εθελοντική ασφάλιση καταθέσεων» με ευθύνη των αποταμιευτών;

EL

E-003532/2013

Απάντηση του κ. Barnier εξ ονόματος της Επιτροπής

 

Η μελλοντική οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών θα αποσαφηνίσειτους εφαρμοστέους κανόνες για την εξυγίανση των προβληματικών τραπεζών στο μέλλον. Μετά την έκδοση της εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη θα έχουν τα απαραίτητα εργαλεία για να παρεμβαίνουν στην τραπεζική κρίση, περιλαμβανομένης της διάσωσης με ίδια μέσα (bailin). Οι καταθέσεις κάτω των 100.000 ευρώ θα εξακολουθήσουν να είναι πλήρως εγγυημένες και θα εξαιρούνται ρητά από τη συνεισφορά για δαπάνες εξυγίανσης μέσω του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα. Όσον αφορά τη μεταχείριση των καταθέσεων άνω των 100.000 ευρώ στο πλαίσιο του μελλοντικού πλαισίου εξυγίανσης, το ζήτημα αυτό αποτελεί ακόμη αντικείμενο διαπραγματεύσεων.

 

Το σχέδιο οδηγίας περί ΣΕΚ που έχει υποβληθεί επικεντρώνεται στην εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων που προβλέπονται εκ του νόμου. Ταυτόχρονα, τα εθελοντικά συστήματα εγγύησης των καταθέσεων που λειτουργούν σε συμβατική βάση και παρέχουν επιπλέον εγγυήσεις πέραν των 100.000 ευρώ επιτρέπονται από τη νομοθεσία της ΕΕ.