Τοπική παραγωγή για τοπική κατανάλωση

Του Γεωργίου Δαουτόπουλου

Καθηγητή  Αγροτικής Κοινωνιολογίας και Ανάπτυξης,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

http://peliti.gr/docs/toppar-topkat_gr_peliti.pdf