Τρίτη Έκθεση Αξιολόγησης του 2ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Δημοσιεύτηκε στις Βρυξέλλες η τελευταία Έκθεση Αξιολόγησης του 2ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας.

 Στην Έκθεση παρουσιάζεται η πρόοδος που έχει επιδείξει η Ελλάδα στον τομέα των διαρθρωτικών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων. Η πρόοδος αυτή αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση των Ελληνικών Αρχών να συνεχίσουν τις εν λόγω μεταρρυθμίσεις και την υλοποίηση του Προγράμματος Προσαρμογής ώστε να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ανάκτηση της εμπιστοσύνης και επάνοδο των επενδύσεων, της βιώσιμης ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ελλάδα.

 

 

 

Που θα βρείτε την έκθεση:

 

  1. Πλήρες κείμενο της Έκθεσης (στα αγγλικά):http://ec.europa.eu/ellada/pdf/201307292nd_ec_adj_program_for_gr_3rd_review.pdf
  2. Περίληψη (στα αγγλικά): http://ec.europa.eu/ellada/pdf/201307292nd_ec_adj_program_for_gr_3rd_review_sum.pdf

 

Θεματικές Ιστοσελίδες της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα: