Πως μας επηρεάζει η τροφή μας

Από σήμερα η φράση ‘είμαστε ότι τρώμε’ θα

μπορούσε να εμπλουτιστεί με νέες ερμηνείες, ως αποτέλεσμα της ανακάλυψης που έκανε μια

ομάδα κινέζων ερευνητών και η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Cell Biology.

 

Ο Chen-Yu Zhang και οι

συνάδελφοί του στο

πανεπιστήμιο Nanjiing

απέδειξαν πως οι microRNA, μικρές

αλληλουχίες νουκλεοτιδών, που υπάρχουν στα

φυτά, μπορούν να μεταφερθούν με τη

διατροφή στον ανθρώπινο οργανισμό και

μπορούν να επηρεάζουν την έκφραση των

δικών του γονιδίων.

Στην έρευνα, ελέχθηκε στο αίμα 21 εθελοντών η

παρουσία των microRNA προερχόμενοι από

φυτικά είδη όπως το ρύζι, τα δημητριακά, οι

πατάτες και το λάχανο. Τα microRNA όχι μόνο

βρέθηκε στα δείγματα αίματος που ελέγχθηκαν,

αλλά παρατηρήθηκαν και αλλάγές στις

κυταρικές λειτουργίες όσων συμμετείχαν στο

πείραμα. Το αποτέλεσμα ήταν πιο εμφανές

στην περίπτωση του microRNA του ρυζιού, το

οποίο αντιδρά με κάποιους υποδοχείς που

ελέγχουν τη μείωση της κακής χοληστερόλης

LDL στην κυκλοφορία του αίματος.

Αν και είναι πρόωρο να εκτιμηθούν σε βάθος τα

αποτελέσματα της έρευνας των κινέζων

ερευνητών, το σίγουρο είναι ότι η τροφή που

λαμβάνουμε επηρεάζει τη λειτουργία των

γονιδίων μας.

www.engene.gr