Υπογραφές για τον ελληνικό ζεόλιθο

 

Με αυτές τις υπογραφές του ελληνικού λαού θέλουμε να αναδείξουμε την αναγκαιότητα του ελληνικού ζεολίθου για να παρθεί επιτέλους η πολιτική απόφαση της εξόρυξής του στη Θράκη μας, όπου υπάρχει σε αφθονία, διότι αποτελεί για την πατρίδα μας ένα στρατηγικό στόχο που δίνει οικονομικές προοπτικές, ενώ παράλληλα σέβεται απολύτως τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Η αξιοποίησή του ελληνικού ζεολίθου θα έχει εφαρμογές στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, του περιβάλλοντος, της βιομηχανίας και της φαρμακευτικής. Ήρθε, λοιπόν, η ώρα να βοηθήσει και αυτός, όπως η ΑΟΖ, την ελληνική οικονομία.

By these signatures of the Greek people we want to display the necessity of Greek Zeolith, so that there will at last be a political decision on its mining in our Thrace, where it exists in abundance; because for our country it constitutes a strategic aim offering economic prospects while in parallel absolutely respecting the people and environment. Exploitation of the Greek zeolith will be applied in sectors such as agriculture, livestock farming, environment, industry and pharmaceutics. Thus, it is high time it helped the Greek economy as much as the Exclusive Economic Zone.

Avec ces signatures du peuple grec, nous voulons mettre en exergue la nécessité du zéolithe grec pour que soit enfin prise la décision politique de son exploitation dans notre Thrace où il existe en abondance car il constitue pour notre patrie un objectif stratégique qui offre des perspectives économiques tout en respectant parallèlement les hommes et l’environnement. La mise en valeur du zéolithe grec aura des applications dans les domaines de l’agriculture, l’élevage, de l’environnement, de l’industrie et de la pharmaceutique, il est temps donc, qu’il aide lui aussi comme la ZEE, l’économie grecque.

 

Υπογραφές για τον Ελληνικό Ζεόλιθο

http://ellhnikoszeolithos.blogspot.gr/2013/03/ypografesgiatonellhnikozeolitho.html