Γερμανία: Χαμηλή σύνταξη – Σύντομη ζωή

Η ψαλίδα του προσδοκώμενου χρόνου ζωής ανάμεσα σε φτωχούς και πλουσίους στη Γερμανία ανοίγει όλο και περισσότερο. Αυτό προκύπτει από έρευνα του ινστιτούτου Μαξ Πλανκ που αφορά τον ανδρικό πληθυσμό. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ινστιτούτου, 65χρονοι συνταξιούχοι με πολύ υψηλές συντάξεις ζουν κατά κανόνα πάνω από 20 χρόνια ακόμη, συνταξιούχοι με πολύ χαμηλές συντάξεις 15 χρόνια.

Διαφορές μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας

Ο προσδοκώμενος χρόνος ζωής ανέβηκε τις τελευταίες δεκαετίες μεν για όλες τις εισοδηματικές τάξεις, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό. Ανάμεσα στο 1997 και το 2016 το προσδόκιμο ζωής στα χαμηλά εισοδήματα αυξήθηκε στη Δυτική Γερμανία κατά 1,8 χρόνια, ενώ στα υψηλά σχεδόν κατά 3,5 χρόνια. Το ίδιο διάστημα αυξήθηκε στην Ανατολική Γερμανία στους συνταξιούχους με μικρή σύνταξη το προσδόκιμο ζωής κατά 3 χρόνια και σε αυτούς με υψηλές συντάξεις κατά 4,7 χρόνια.

Αυτές δεν είναι οι μόνες διαφορές που εντόπισαν οι ερευνητές του Μαξ Πλανκ από την ανάλυση των στοιχείων των συνταξιοδοτικών φορέων. Ενώ τα ποσοστά των δυτικογερμανών συνταξιούχων παρέμειναν σε όλες στις εισοδηματικές τάξεις τα ίδια, στους ανατολικογερμανούς ο αριθμός των συνταξιούχων με τις χαμηλότερες συντάξεις αυξήθηκε στην περίοδο 2005-2016 από περίπου 20% στο 36%.

Κοινωνικές αιτίες

Σε ό,τι αφορά τις αιτίες για το χαμηλότερο ή υψηλότερο προσδόκιμο ζωής οι ερευνητές εκφράζουν την άποψη πως οι παράγοντες που επιδρούν αποφασιστικά δεν είναι τόσο το ύψος των συντάξεων, αλλά η επαγγελματική σταδιοδρομία των συνταξιούχων. Για παράδειγμα, συνταξιούχοι με χαμηλές συντάξεις είχαν συνήθως χαμηλούς μισθούς οπότε και λιγότερες δυνατότητες υγιεινής διαβίωσης, ενώ παράλληλα ήταν συχνότερα άνεργοι, πράγμα που επέδρασε αρνητικά στην ψυχική τους κατάσταση.

Home