Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Είναι χρήσιμο να εξετάσουμε πώς συνδέεται η αύξηση της απασχολήσεως με τις εξελίξεις στο κόστος εργασίας
και την παραγωγικότητα και με την εξέλιξη στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ και ως εκ τούτου με την ευημερία των πολιτών.

Από το Εβδομαδιαίο Δελτίο της Alpha-bank

http://www.alpha.gr/files/infoanalyses/weekly23032018.pdf