Η ιταλική κεντρική τράπεζα και τα περιουσιακά στοιχεία (L2) και (L3)

Από τότε που ανέλαβε από τις εθνικές αρχές ως επικεφαλής της εποπτείας της ευρωζώνης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα περηφανεύεται για την αποφασιστική της στάση όσον αφορά τα επισφαλή δάνεια. Αλλά έχει παραμελήσει άλλους κινδύνους στον χρηματοπιστωτικό τομέα;

Αυτή είναι η θέση ενός περίεργου εγγράφου που δημοσιεύθηκε από την Τράπεζα της Ιταλίας στα τέλη Δεκεμβρίου. Η ιταλική κεντρική τράπεζα, η οποία συνεργάζεται με την ΕΚΤ στον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας (SSM), υποστηρίζει ότι η ευρωζώνη πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτική όσον αφορά τα λεγόμενα περιουσιακά στοιχεία του επιπέδου 2 (L2) και του επιπέδου 3 (L3) . Πρόκειται για χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές και για το λόγο αυτό είναι συνήθως αδιαφανή και δύσκολο να εκτιμηθούν. «Το ισχύον ρυθμιστικό πρότυπο αναφοράς δεν επαρκεί για να γίνει μια συνολική εκτίμηση των συνολικών κινδύνων που προκύπτουν από τα μέσα L2 και L3», αναφέρει το έγγραφο της Τράπεζας της Ιταλίας.

Η μελέτη είναι η τελευταία εξέλιξη σε μια μακροχρόνια διαφωνία μεταξύ της ΕΚΤ και της Τράπεζας της Ιταλίας. Η BOI φοβάται ότι το σκληρό χέρι της ΕΚΤ για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τιμωρεί αδικαιολόγητα τους ιταλούς δανειστές έναντι των ευρωπαίων ανταγωνιστών τους στη Γαλλία και τη Γερμανία. Το ιταλικό τραπεζικό σύστημα αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων της ζώνης του ευρώ – συνέπεια της παρατεταμένης ύφεσης της Ιταλίας και μιας σειράς κακών δανειοληπτικών και εποπτικών αποφάσεων. Αντιθέτως, οι γερμανικές και γαλλικές τράπεζες έχουν λίγα επισφαλή δάνεια, αλλά οι ισολογισμοί τους είναι γεμάτοι περιουσιακά στοιχεία «επιπέδου 2» και «επίπεδου 3»: μαζί, αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα τρία τέταρτα του συνόλου της ζώνης του ευρώ.

Η Τράπεζα της Ιταλίας δικαίως υπενθυμίζει στους εποπτικούς φορείς την επικινδυνότητα αυτών των αδιάφανων οργάνων. Όπως αναφέρει η εργασία, καθώς τα περιουσιακά αυτά στοιχεία δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, οι τράπεζες έχουν αρκετό περιθώριο να χειραγωγήσουν τις αξίες τους στους ισολογισμούς τους. Επομένως, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να εφαρμόζουν ιδιαίτερα αυστηρά ελεγκτικά πρότυπα, για παράδειγμα να είναι αυστηρά τα εσωτερικά μοντέλα που χρησιμοποιούν οι τράπεζες της ευρωζώνης για να καθορίσουν τις κεφαλαιακές τους απαιτήσεις. Ο SSM ξεκίνησε πρόσφατα μια «στοχοθετημένη αναθεώρηση των εσωτερικών υποδειγμάτων» (TRIM), η οποία θα οριστικοποιηθεί το 2019. Εφόσον αυτό οδηγεί σε πιο δίκαιες και πιο συνετές αποτιμήσεις, αποτελεί ασφαλώς ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ωστόσο, η σύγκριση μεταξύ της επικινδυνότητας των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των περιουσιακών στοιχείων «επιπέδου 2» και «επιπέδου 3» είναι άστοχη. Δεν υπάρχει τίποτα κακό στις τράπεζες που κατέχουν μη ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού, όπως είναι οι συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων: υπό την προϋπόθεση ότι είναι σωστά καταλογισμένες, οι περισσότερες από αυτές αποτελούν μόνο μέρος της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας μιας τράπεζας. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο ένας δανειστής πρέπει να κρατήσει σημαντικό ποσό των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα βιβλία του, ειδικά κατά τη διάρκεια μιας ανάκαμψης. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όχι μόνο για τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος αλλά και για τον δυναμισμό της οικονομίας στο σύνολό της: σημαίνει ότι οι τράπεζες χρησιμοποιούν κεφάλαια για να κρατήσουν ζωντανές τις εταιρείες «ζόμπι», σε αντίθεση με την υποστήριξη των ανταγωνιστών τους.

Η Τράπεζα της Ιταλίας παίρνει δύο επευφημίες για την υπενθύμιση στην ΕΚΤ των κινδύνων που κρύβονται πίσω από σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα. Τώρα, πρέπει να επιστρέψει στο εγχείρημα της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων – σε αυτή τη φάση του κύκλου, παραμένει το πιο επείγον καθήκον της ευρωζώνης.

Home