Καμία υποχώρηση στο νεοθωμανισμό που είναι σε κρίση

Ο τουρκικός νεοθωμανισμός βρίσκεται σε κρίση

Ο Γιώργος Καραμπελιάς περιγράφει τα πολλαπλά αδιέξοδα στα οποία έχει περιέλθει η Τουρκία και η πολιτική του Ερντογάν και το γεγονός πως Ελλάδα και Κύπρος δενέχουν κανένα λόγο να κάνουν υποχωρήσεις (κυπριακό, Αιγαίο, Θράκη κ.λπ.).

Περισσότερα

http://ardin-rixi.gr/archives/202273