Ολοκλήρωση σχεδίου ενίσχυσης του τραπεζικού συστήματος της ευρωζώνης

Ο κ. Valdis Dombrovskis, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για το ευρώ, δήλωσε ότι οι πολιτικές διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης εισέρχονται σε μια “κρίσιμη φάση” και ότι η αποτυχία θα μπορούσε να αφήσει το έργο ασταθές μέχρι μετά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το επόμενο έτος.

Ο κορυφαίος ανώτερος υπάλληλος των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Ευρώπης προειδοποίησε ότι έχει τελειώσει ο χρόνος για την ολοκλήρωση ενός σχεδίου ενίσχυσης του τραπεζικού συστήματος της ευρωζώνης, καθώς οι εθνικές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν τις ανταγωνιστικές απαιτήσεις μεταρρύθμισης.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι κυβερνήσεις έπρεπε να επιτύχουν τον στόχο τους για τη διαμεσολάβηση βασικών συμβιβασμών από μια σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ που θα τεθεί για τον Ιούνιο. “Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι ουσιαστικά να απελευθερώσουμε πολιτικά τη συζήτηση αυτή”, δήλωσε ο κ. Dombrovskis στους Financial Times, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες «προσεγγίζουν ένα είδος endgame».

Την Τρίτη, ο κ. Klaus Regling, επικεφαλής του ταμείου διάσωσης του ευρώ, αύξησε επίσης την πίεση στις κυβερνήσεις να επιτύχουν συμβιβασμό σχετικά με το πακέτο μεταρρυθμίσεων ή «να διακινδυνεύσουν να περιμένουν την επόμενη κρίση» για να στηρίξουν το νομισματικό μπλοκ.

“Φαίνεται ότι χάσαμε την ορμή, αντί να την κατακτήσουμε”, δήλωσε ο κ. Regling, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. “Καμία χώρα δεν θα πάρει όλα όσα θέλει, αλλά κάθε χώρα θα πάρει κάτι. Για να συμβεί αυτό, οι εθνικές παραδόσεις και πεποιθήσεις θα πρέπει να συναντηθούν κάπου στη μέση ».

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τόνισε ότι η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης είναι απαραίτητη για να καταστεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας, και κατ ‘επέκταση το ευρώ, πιο ανθεκτικό στις συγκρούσεις. Το έργο, που σχεδιάστηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης του χρέους της ζώνης του ευρώ, πηρε την χρηματοοικονομική εποπτεία για τις μεγάλες τράπεζες από τα εθνικά χέρια και έδωσε την ευθύνη στην ΕΚΤ. Επίσης, οδήγησε στη σύσταση ενός οργανισμού της ζώνης του ευρώ για την αντιμετώπιση προβληματικών τραπεζών, με την υποστήριξη ενός κοινού ταμείου.

Ωστόσο, τα έθνη έχουν ερθει σε αδιέξοδο για πολλους μήνες για τα επόμενα βήματα, όπως η δημιουργία ενός κοινού συστήματος για την εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων, και η προσπάθεια να δοθεί μεγαλύτερη οικονομική ισχύς στις αρχές της ζώνης του ευρώ, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με την εκκαθάριση των προβληματικών τραπεζών.

Ορισμένες κυβερνήσεις, η ΕΚΤ και η επιτροπή εξέτασαν την πρόταση για την εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων ως έναν από τους πυλώνες της τραπεζικής ένωσης.

Πολλές από τις συζητήσεις που διεξάγονται στο βόρειο τμήμα του νομισματικού συνασπισμού, υποστηρίζουν ότι η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η θέσπιση περισσότερων μέτρων “μείωσης του κινδύνου” για τον καθαρισμό του τραπεζικού τομέα, έναντι εκείνων στο νότο που επιθυμούν να προωθήσουν τη συγκέντρωση μεγαλύτερης ευθύνης για αντιμετώπιση χρηματοπιστωτικών κρίσεων.

Ο κ. Dombrovskis επέμεινε ότι η ΕΕ “έχει ήδη προχωρήσει πολύ” για τη μείωση των κινδύνων, προσθέτοντας ότι ένα πακέτο νομοθεσίας για τη σύσφιξη των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών ορίστηκε να συμφωνηθεί μέχρι τον Μάιο.

“Όλα τα μέτρα μείωσης των κινδύνων έχουν ήδη παραδοθεί ή υπάρχουν νομοθετικές προτάσεις της επιτροπής,” είπε. «Πιστεύουμε ότι υπάρχει αρκετή πρόοδος».

Ένα ζήτημα, δήλωσε ο κ. Dombrovskis, ήταν τι πρέπει να κάνουμε σχετικά με τις συχνά σημαντικές συμμετοχές των τραπεζών στο χρέος των κυβερνήσεών τους.

Η Γερμανία και αρκετές άλλες κυβερνήσεις υποστήριξαν ότι χρειάζονται κανονισμοί για να ωθήσουν τις τράπεζες να διαφοροποιήσουν τις επενδύσεις τους και να τους αναγκάσουν να προβλέψουν τον κίνδυνο να χάσουν χρήματα αν χρεοκοπήσουν.

Ωστόσο, η Ιταλία και άλλες χώρες στο νότο προειδοποιούν ότι νέοι κανόνες θα μπορούσαν να αυξήσουν το κόστος για τις τράπεζες, αναγκάζοντάς τους να αντλήσουν νέα κεφάλαια. Υπάρχει επίσης ανησυχία μεταξύ των κυβερνήσεων ότι τα σχέδια θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν τη ζήτηση για το δικό τους χρέος, καθιστώντας πιο δαπανηρό για αυτούς να δανείζονται στις αγορές.

Ενώ οι εθνικοί ηγέτες συμφώνησαν ότι η τραπεζική ένωση πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τη ζώνη του ευρώ, οι αξιωματούχοι των Βρυξελλών εκφράζουν την ανησυχία τους ότι η ορμή θα χαθεί, ενώ οι χώρες υποστηρίζουν άλλες μεταρρυθμιστικές ιδέες, όπως το σχέδιο που προωθήθηκε από τον πρόεδρο Emmanuel Macron της Γαλλίας για ένα ταμείο σταθεροποίησης χώρες που πλήττονται από οικονομικές διαταραχές.

Ο κ. Dombrovskis δήλωσε ότι η έλλειψη διεθνούς συναίνεσης σχετικά με τους τραπεζικούς κανόνες για το δημόσιο χρέος και τους σχετικούς κινδύνους σήμαινε ότι οι Βρυξέλλες ήταν αποφασισμένες να προχωρήσουν με προσοχή.

“Σήμερα δεν υποβάλλουμε συγκεκριμένες προτάσεις στο τραπέζι και γενικά πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να προσεγγιστεί με προσοχή”, ανέφερε. “Αν γίνει με ένα βιαστικό και μη-σκεπτόμενο τρόπο, μπορεί πραγματικά να είναι αντιπαραγωγικό για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.”

www.sofokleous10.gr