Στη «μέγγενη» η εγχώρια κατανάλωση

Η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητος το 2017 στηρίχθηκε αποκλειστικά στις επενδύσεις σε μηχανολογικό και μεταφορικό εξοπλισμό.

Η σταδιακή ανανέωση του φυσικού κεφαλαίου της χώρας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική για την ενίσχυση της παραγωγικότητος της εργασίας δεδομένου ότι για μακρά σειρά ετών οι αποσβέσεις παγίου κεφαλαίου υπερέβαιναν τον καθαρό (χωρίς τα αποθέματα) σχηματισμό παγίου κεφαλαίου, επισημαίνει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο της δελτίο.

Από την άλλη πλευρά, σημειώνει η τράπεζα, η ιδιωτική κατανάλωση, η ισχυρότερη παραδοσιακά συνιστώσα του ελληνικού ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος, δεν είχε ουσιαστική συμβολή στο ρυθμό μεγεθύνσεως (1,4%) της οικονομίας το περασμένο έτος, καταγράφοντας σχεδόν μηδενικό ρυθμό μεταβολής (+0,1%, με βάση τα εθνικολογιστικά στοιχεία).

Το δελτίο της Alpha Bank

http://www.alpha.gr/files/infoanalyses/weekly05042018.pdf