Κατάργηση της προϋπόθεσης των 100 ενσήμων ανά έτος στις μειωμένες συντάξεις

Κατάργηση της προϋπόθεσης των 100 ενσήμων ανά έτος την τελευταία 5ετία στις μειωμένες συντάξεις

ΣΥΡΙΖΑ Όπως είναι γνωστό με το νόμο 3863/2010, από 1/1/2011 έως 31/12/2015, αυξάνονταν τα όρια ηλικίας των γυναικών σταδιακά έως τα 65 για πλήρη σύνταξη και τα 60 για μειωμένη. Πριν όμως τη λήξη της περιόδου αυτής ορίζονται στο νέο μνημόνιο, από 1/1/2013,  τα 67 έτη για πλήρη σύνταξη και τα 62 για μειωμένη, με αποτέλεσμα από 1/1/2013 οι γυναίκες, ιδιαίτερα όσες βρίσκονται σε ηλικία κάτω των 60 ετών,  να μπαίνουν σε πιο σκληρή δοκιμασία. Δύο επιλογές έχουν οι γυναίκες αυτές. Η μία είναι να περιμένουν τουλάχιστον άλλα επτά χρόνια και σε ηλικία 67 ετών να πάρουν την πλήρη σύνταξη, και η άλλη, να πάρουν έστω την μειωμένη στην ηλικία των 62 ετών, εφόσον όμως έχουν την τύχη να εργάζονται και δεν είναι άνεργες.

Σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία, για τη λήψη μειωμένης σύνταξης απαιτούνται τουλάχιστον 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την  τελευταία 5ετία πριν από την συνταξιοδότηση, οι οποίες μπορεί να είναι είτε από εργασία είτε από αυτασφάλιση. Με τις επαναλαμβανόμενες αυξήσεις των ορίων ηλικίας όμως  παραβιάζονται βασικές αρχές της ασφαλιστικής νομοθεσίας, άρα και θεμελιωμένα δικαιώματα των γυναικών, οι οποίες αναγκάζονται να εργάζονται ή να αυτασφαλίζονται, όχι τα 5 τελευταία χρόνια όπως ορίζεται, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις τα 12 τελευταία χρόνια, διότι οι 100 ημέρες υποχρεωτικής ασφάλισης ακολουθούν τα αυξημένα όρια ηλικίας.

Σύμφωνα λοιπόν με τους εμπνευστές των μνημονίων μία άνεργη γυναίκα  ηλικίας 55 ετών το 2012, ενώ έχει θεμελιώσει τα 100 ένσημα την προηγούμενη 5ετία με αυτασφάλιση, καλείται να την συνεχίσει για 2 επιπλέον έτη, έως τα 57. Ενώ μια γυναίκα 54 ετών το 2012 θα συνταξιοδοτηθεί στα 62, οπότε καλείται να διακόψει την αυτασφάλιση και να τη συνεχίσει από το 2015 έως το 2019! Έτσι, με την προϋπόθεση ότι έχουν το δικαίωμα επανένταξης στην αυτασφάλιση, καθώς ο νόμος επιτρέπει την διακοπή και επανένταξη στην αυτασφάλιση μόνο για δύο φορές, κάποιες γυναίκες ενώ πλήρωσαν και θεμελίωσαν δικαίωμα την προηγούμενη 5ετία, τώρα καλούνται για δεύτερη φορά να συμπληρώσουν και άλλη 5ετία, δηλαδή να συνεχίσουν την αυτασφάλιση από το 2008 που άρχισαν έως και το 2019, αλλιώς χάνουν το δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη.