11 Οργανισμοί θα έχουν την τύχη της ΕΡΤ

 

Υπενθύμισε ο υπουργός Οικονομικών, (13/6/2013) στην Βουλή. Και ενώ η αντίδραση  για το κλείσιμο της ΕΡΤ, είναι παγκόσμια, το   Υπουργείο Οικονομικών, έστειλε επιστολή προς την αρμόδια Εισαγγελέα Διαφθοράς, κα. Ελένη Ράικου, με την οποία ζητείται η διερεύνηση της τυχόν τέλεσης ποινικών αδικημάτων ως προς την προμήθεια εξοπλισμού, τις αναθέσεις παραγωγών και τις συμβάσεις έργου για παροχή υπηρεσιών δημοσιογραφικών και άλλων.

Τι ισχυρίζεται ο κ. Στουρνάρας στην Βουλή:

 

Εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, για το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις».

Σχετικά με τοποθετήσεις βουλευτών για την ΕΡΤ:
Είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε την περιουσία της ΕΡΤ, διότι αποτελεί περιουσία του ελληνικού λαού. Καμία βιαιότητα δεν γίνεται.
Σαφώς η απόφαση για την κατάργηση της ΕΡΤ δεν είναι ευχάριστη σε κανέναν από εμάς. Η διακοπή της μετάδοσης εκπομπών από τον δημόσιο φορέα της χώρας έως τη σύσταση του νέου φορέα δεν είναι για την κυβέρνηση μια εύκολη απόφαση. Όμως, είναι ένα αναγκαίο και θαρραλέο βήμα προκειμένου εκ βάθρων να μπορεί να συσταθεί και να λειτουργήσει στο πλαίσιο της διαφάνειας και του εξορθολογισμού του κόστους, ένας νέος δημόσιος φορέας για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο. Άλλωστε, όσοι έχουν εμπειρία από τη λειτουργία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, μπορούν να αντιληφθούν ότι ο εκσυγχρονισμός της είναι μια εξαιρετικά δύσκολη άσκηση που μόνο μέσα από ριζικές αλλαγές και συγκρούσεις μπορεί να επιτευχθεί τελικά και αποτελεσματικά. Μια αλλαγή «εν κινήσει» δεν θα ήταν εφικτή. Όταν δεν μπορούμε να μεταφέρουμε έναν τεχνικό από τη Μουρούζη στην Αγ. Παρασκευή, πώς θα το κάναμε εν κινήσει;
Καταρχάς, ξεκινώ από το γεγονός ότι στο πλαίσιο της ανάγκης που αναγνωρίστηκε από την ελληνική κυβέρνηση για την αναδιάρθρωση του ευρύτερου δημόσιου τομέα, έχει ήδη ψηφιστεί ο νόμος 4002/2011, που προβλέπει ρητά την κατάργηση-αναδιοργάνωση για 11 οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και η ΕΡΤ (άρθρο 66, παρ.2).
Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, της οικονομικής εξυγίανσης σημαντικών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, η κυβέρνηση προχώρησε στην έκδοση της απόφασης, με την οποία προβλέπεται η κατάργηση της ΕΡΤ Α.Ε. προκειμένου να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό –και γι’ αυτό έχει ήδη κατατεθεί νομοσχέδιο στη Βουλή- στη σύσταση νέου φορέα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, το Υπουργείο Οικονομικών έχει οριστεί ειδικός διάδοχος της ΕΡΤ και αυτό σημαίνει ότι έχει περιέλθει στο Υπουργείο Οικονομικών το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ήδη προχωρήσει στη σύσταση του οργάνου διαχείρισης και εκκαθάρισης της επιχείρησης, το οποίο και θα ασχοληθεί με αποζημιώσεις του προσωπικού, όταν μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση βεβαίως στα στοιχεία αυτά, με τις ενεργές συμβάσεις της εταιρείας με τρίτους και την προστασία της περιουσίας κινητής και ακίνητης που έχει περιέλθει στο ελληνικό δημόσιο.
Ειδικά για το τελευταίο, θέλω να τονίσω την ατομική ευθύνη του προσωπικού της ΕΡΤ, ιδιαίτερα αυτές τις πρώτες ημέρες, για την προστασία της περιουσίας της ΕΡΤ, της περιουσίας του ελληνικού λαού, καθώς ο καθένας θα κληθεί να παραδώσει κατά το μερίδιο της ευθύνης και της αρμοδιότητάς του, τα πάσης φύσεως στοιχεία με τα οποία είναι χρεωμένος.
Η περιουσία της ΕΡΤ ως καθοριστικό στοιχείο του σύγχρονου πολιτισμού της χώρας μας, αποτελεί περιουσία του ελληνικού λαού και είμαστε αποφασισμένοι να την προστατεύσουμε, να την διαφυλάξουμε και να την παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μέσα από έναν σύγχρονο και διαφανή φορέα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης που σέβεται και εφαρμόζει όλους τους κανόνες της χρηστής διοίκησης.
Όσον αφορά στο θέμα του email: ως Υπουργός Οικονομικών έχω ευθύνη για την περιουσία της ΕΡΤ, δεν είναι δυνατόν να αναμεταδίδεται εκπομπή της ΕΡΤ χωρίς άδεια, δεν είμαστε χώρα όπου ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς άδειες. Σχετικά με την τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη: με τιμά το γεγονός ότι με επέλεξαν και τα τρία κόμματα. Προσπαθώ πάντα να βρίσκω συναινετικές λύσεις σε όποια προβλήματα προκύπτουν. Εμείς προτείναμε μία λύση. Εάν κάποιος δεν συμφωνεί πρέπει να προτείνει κάτι ισοδύναμο. Το «όχι» χωρίς ισοδύναμη πρόταση, δεν είναι λύση. Έχουμε ορισμένες υποχρεώσεις να τηρήσουμε. Είμαστε, όμως, ανοιχτοί. Η ουσία είναι ότι όλοι προσπαθούμε να λειτουργήσει εκ νέου η δημόσια ραδιοτηλεόραση το συντομότερο δυνατό αλλά να είναι πολύ πιο αποτελεσματική από ότι ήταν πριν. Όπως γνωρίζετε, ως δημόσιος φορέας είχε πολύ αρνητικές επιδόσεις σε θέματα κόστους, σε θέματα ακροαματικότητας.