20% λιγότερες επενδύσεις στη βιομηχανία

 

 Με βάση τις απολογιστικές εκτιμήσεις των επιχειρήσεων οι επενδύσεις στη Βιομηχανία το 2012 μειώθηκαν κατά 20% σε σχέση με τις δαπάνες του προηγούμενου έτους, όσο περίπου είχαν εκτιμηθεί σε δύο μετρήσεις στις αρχές και στα τέλη του προηγούμενου έτους

Επιβράδυνση της πτώσης των επενδύσεων για το 2013: πρόβλεψη για πτώση, – 7,6, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για -19%

 

 

 

Τελικές εκτιμήσεις εξέλιξης επενδύσεων 2012

Στην 1η έρευνα επενδύσεων για το 2013 πραγματοποιείται η τελευταία απολογιστική εκτίμηση για τη συνολική πορεία των επενδύσεων στη Βιομηχανία για το 2012. Η λογιστική διαχείριση των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων για την οικονομική χρήση του προηγούμενου έτους έχει ολοκληρωθεί, με τους περισσότερους ισολογισμούς να έχουν δημοσιοποιηθεί. Ως εκ τούτου, οι τελικές εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την πορεία των επενδυτικών δαπανών του προηγούμενου έτους στην πρώτη έρευνα του νέου έτους είναι κατά κανόνα ακριβέστερες.

Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες εκτιμήσεις, οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταποίησης το 2012 μειώθηκαν κατά 20% σε σχέση με τις δαπάνες του προηγούμενου έτους, όταν οι εκτιμήσεις για την πορεία των επενδύσεων στην προηγούμενη έρευνα προς το τέλος του 2012 προέβλεπαν παραπλήσιας έκταση πτώση, της τάξης του -18,8%. Επομένως, οι αρχικές απαισιόδοξες προβλέψεις για το επίπεδο των επενδυτικών δαπανών που είχαν διατυπωθεί για το 2012, παραμένουν σχεδόν στα ίδια επίπεδα στις τελευταίες εκτιμήσεις των επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι στο τέλος του περασμένου έτους επιδεινώθηκε περαιτέρω το επενδυτικό περιβάλλον σε σχέση με την αρχή του δεύτερου εξαμήνου του 2012, με την ύφεση και τη διαδικασία δημοσιονομικής προσαρμογής να ασκούν εντονότερες πιέσεις στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίμηση για τη μεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασμένο έτος κινείται ελαφρώς υψηλότερα και σε σχέση με την τελευταία αντίστοιχη αξιολόγηση για το 2011 (-18,5%).

Η πτώση στην επενδυτική δραστηριότητα το 2012 χαρακτηρίζει τους περισσότερους από τους εξεταζόμενους κλάδους. Έτσι, από τους κλάδους που αναλύονται, εντονότερη είναι η μείωση σε εκείνον της Ένδυσης – υπόδησης, όπου η σχετική αρνητική μεταβολή στις επενδύσεις ξεπερνά το -90%. Στα Χημικά προϊόντα, η αντίστοιχη πτώση στις επενδυτικές δαπάνες είναι επίσης έντονη (-40,1%), ενώ σημαντική είναι η υποχώρηση που καταγράφεται και στην Κλωστοϋφαντουργία (-64,6%). Στους δύο τελευταίους κλάδους, οι τελικές εκτιμήσεις για την πτώση των επενδύσεων είναι δυσμενέστερες το 2012 σε σχέση με το 2011, δηλαδή οι κλάδοι αυτοί περιόρισαν περισσότερο το 2012 τις σχετικές δαπάνες τους από ότι το προηγούμενο έτος. Στους κλάδους των Μη Μεταλλικών Ορυκτών, αλλά και στα Τρόφιμα – Ποτά – Καπνός καταγράφεται άνοδος στην επενδυτική δραστηριότητα σύμφωνα με τις τελικές εκτιμήσεις για το 2012 (76,3% και 9,7% αντίστοιχα), όταν οι αντίστοιχες εκτιμήσεις για το 2011 ήταν αρνητικές για τον πρώτο κλάδο, αλλά στα ίδια περίπου επίπεδα για τον δεύτερο (-18,5% και 8,6%). Τέλος, νέα πτώση το 2012 (-11,5%), μικρότερη όμως σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σημειώνεται και στις επενδυτικές δαπάνες στους Λοιπούς κλάδους, με τα Διυλιστήρια να καταγράφουν πάντως επενδυτική σταθερότητα (0,1%).