21η Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

Η 21η Μαρτίου ορίστηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) παγκόσμια ημέρα της Δασοπονίας, ως αναγνώριση της σημασίας των δασικών οικοσυστημάτων παγκοσμίως. Τα δασικά οικοσυστήματα είναι η μεγαλύτερη συνιστώσα του φυσικού χερσαίου περιβάλλοντος και ένας από τους μεγαλύτερους συντελεστές για την δημιουργία ποιοτικού περιβάλλοντος τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τα άλλα έμβια όντα.
Η πολύπλευρη λειτουργία τους προσφέρει σε παγκόσμιο επίπεδο αλληλένδετα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.


Δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια, τα δασικά οικοσυστήματα εκλαμβάνονται – σε παγκόσμιο επίπεδο – περισσότερο ως τράπεζα γης, παρά ως πολύτιμος φυσικός πόρος.
Με δικαιολογία την κρίση που μαστίζει τη Χώρα μας, η κατάσταση τόσο σε θεσμικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο, είναι στο χειρότερο σημείο ιστορικά και δυστυχώς τα μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά.
Σε επίπεδο χρηματοδότησης στον δασικό τομέα, το επίπεδο των διατιθέμενων πιστώσεων είναι σε πολύ χαμηλό σημείο και στις περισσότερες περιπτώσεις όχι μόνο για ανάπτυξη των δασικών οικοσυστημάτων δεν μπορούμε να μιλάμε, αλλά ούτε καν για στοιχειώδη διαχείρισή τους, αλλά και ούτε για κάλυψη στοιχειωδών λειτουργικών αναγκών των αρμοδίων υπηρεσιών.
Έχει ξεπεραστεί προ πολλού κάθε κρίσιμο όριο στα θέματα προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων. Είναι αναγκαία η αλλαγή της εφαρμοζόμενης δασικής πολιτικής, που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την αέναη προσπάθεια διευκόλυνσης της αλλαγής χρήσης των δασικών οικοσυστημάτων, προκειμένου να δοθούν ελεύθερες από δεσμεύσεις εκτάσεις σε συμφέροντα που όχι μόνο δεν έχουν σχέση με την προστασία και ανάπτυξη των δασικών οικοσυστημάτων, αλλά λειτουργούν και σε βάρος τους.
Η χρηματοδότηση της δασοπονίας πρέπει να ειδωθεί από τους κυβερνώντες ως μακροπρόθεσμη επένδυση με τεράστια οφέλη τόσο σε οικονομικό επίπεδο, όσο και σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό.
Όλοι μας πρέπει να δούμε την 21η Μαρτίου σαν ημέρα προβληματισμού και ταυτόχρονα απολογισμού σε σχέση με τα δάση και να οδηγηθούμε σε μία στροφή έμπρακτης αγάπης για το δάσος και συνειδητής φιλοδασικής λειτουργίας.
Η στήριξη της Δασοπονίας μπορεί να γίνει απάντηση στην κρίση και πρόκριμα για την ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη της Χώρας μας.