24 Απριλίου, παγκόσμια ημέρα για την κατάργηση των πειραμάτων σε ζώα

Ενώ η διενέργεια πειραμάτων σε ζώα για τα τελικά καλλυντικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορευτεί από το 2004 και για τα συστατικά των καλλυντικών από τον Μάρτιο του 2009 («απαγόρευση δοκιμασιών»), μόλις στις 11 Μαρτίου του 2013  εφαρμόστηκε η πλήρης απαγόρευση εμπορίας όλων των καλλυντικών που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η απαγόρευση της εμπορίας καλλυντικών προϊόντων  τα οποία περιέχουν συστατικά ή συνδυασμούς συστατικών που είχαν δοκιμαστεί σε ζώα, επρόκειτο αρχικά να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1998. Τελικώς, η εφαρμογή της καθυστέρησε μόλις 15 χρόνια, στοιχείο ενδεικτικό της επιρροής της «βιομηχανίας ομορφιάς» στις αποφάσεις σε επίπεδο ΕΕ.

 

Στην «νίκη» αυτή συνέβαλαν και οι Οικολόγοι Πράσινοι, οι οποίοι με επιστολή τους στον Ευρωπαίο ΕπίτροποΥγείας και Πολιτικής Καταναλωτών, John Dalli, άσκησαν πιέσεις ώστε να μη δοθεί καμία παράταση ή αναβολή στην προθεσμία του 2013, που αφορά στην πώληση καλλυντικών και άλλων ειδών που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα.

 

Η «νίκη», αν και καθυστέρησε σημαντικά, παραμένει εντούτοις ένα σημαντικό βήμα. Οι Οικολόγοι Πράσινοι υποστηρίζουμε την πλήρη υποκατάσταση των πειραμάτων σε ζώα από εναλλακτικές μεθόδους. Οι νέες τεχνολογίες και ειδικότερα τα προγράμματα βιοτεχνολογίας και βιοϊατρικής μπορούν να δώσουν ασφαλέστερες και επιστημονικές λύσεις, με έγκυρα αποτελέσματα, χωρίς να προϋποθέτουν τον άσκοπο βασανισμό χιλιάδων ζώων. Στην κατεύθυνση αυτή, η πλήρης απαγόρευση εμπορίας καλλυντικών που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα, θα προωθήσει την ανάπτυξη και επικύρωση υποκατάστατων μεθόδων από τη βιομηχανία καλλυντικών, και θα στείλει το μήνυμα για το επόμενο βήμα, την αντικατάσταση των ζώων με άλλες σύγχρονες μεθόδους από τα ερευνητικά κέντρα και τη φαρμακοβιομηχανία. Ήρθε ο καιρός να δοθεί τέλος στον εφιάλτη.