31,9 δις δολάρια οι αποταμιεύσεις των Ελλήνων στο εξωτερικό

«Το συνολικό ποσό των καταθέσεων των Ελλήνων μη τραπεζικών επενδυτών στο εξωτερικό αυξήθηκε από 12,3 δισ. δολάρια τον Δεκέμβριο 2008 σε 31,9 δισ. δολάρια τον Σεπτέμβριο του 2012, που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 19,6 δισ. δολάρια ή 2,6 φορές την αρχική τιμή του 2008». Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που παρέθεσε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα φορολογίας και τελωνειακής ένωσης, ελέγχου και καταπολέμησης της απάτης κ. Αλ. Σεμετά απαντώντας σε σχετικό κοινοβουλευτικό έλεγχο που άσκησε ο Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου.

 

Ο κ. Παπανικολάου ζήτησε να πληροφορηθεί από την Επιτροπή το μέγεθος των ελληνικών καταθέσεων σημειώνοντας παράλληλα την προσπάθεια που καταβάλλει η ελληνική κυβέρνηση για τον έλεγχο διαφυγόντων και μη φορολογημένων κεφαλαίων στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο τα διαθέσιμα στοιχεία δεν δείχνουν κατά πόσον οι καταθέσεις που υφίστανται στο εξωτερικό είχαν φορολογηθεί στο κράτος διαμονής του επενδυτή.

Παράλληλα, ο κ. Σεμετά υπογράμμισε πως στις 6 Δεκεμβρίου 2012, η Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής. Το σχέδιο δράσης προσδιορίζει μια σειρά ειδικών μέτρων που μπορούν να αναπτυχθούν τώρα και στο μέλλον. Η Επιτροπή πιστεύει ότι ο συνδυασμός αυτών των δράσεων μπορεί να εξασφαλίσει ολοκληρωμένη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις διάφορες προκλήσεις που τίθενται από τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή, συμβάλλοντας έτσι στο να καταστούν πιο δίκαια τα φορολογικά συστήματα των κρατών μελών, στην εξασφάλιση εξαιρετικά αναγκαίων φορολογικών εσόδων και, τελικά, στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Ο κ. Παπανικολάου δήλωσε: «Η απάντηση της Επιτροπής επιβεβαιώνει ακόμη μια φορά με συγκεκριμένους αριθμούς τη μεγάλη αύξηση εκροών ελληνικών καταθέσεων στο εξωτερικό τα προηγούμενα χρόνια. Η δημιουργία κλίματος σταθερότητας που καλλιεργεί η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα είναι η σημαντικότερη προϋπόθεση προσέλκυσης και επιστροφής στη χώρα των κεφαλαίων αυτών εξετάζοντας παράλληλα τις περιπτώσεις εκείνες που τίθεται θέμα ποσών που δεν έχουν φορολογηθεί. Αυτό άλλωστε προωθείται το τελευταίο διάστημα συστηματικά και όπως διαφαίνεται με σημαντικά αποτελέσματα από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.»