4 στις 10 επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους

Αδυναμία να ανταποκριθούν στις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις έχουν τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις ενώ μια στις δέκα  δεν αποπληρώνει εγκαίρως τις οφειλές της σε ΔΕΚΟ.

 

Παρά το γεγονός ότι η ένταξη στις ευεργετικές ρυθμίσεις των 100 δόσεων είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσοστού των επιχειρήσεων με ληξιπρόθεσμες οφειλές το σύνολο του χρέους σε δημόσιο και ιδιώτες παραμένει στο δυσθεώρητο ύψος των 150 δις ευρώ.

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο από την κρίση, καιώς από το 2010 μέχρι σήμερα η συνολική μείωση του τζίρου αγγίζει το 75%. Τα στοιχεία που καταγράφηκαν στην έρευνα της Marc που έγινε για λογαριασμό της ΓΣΕΒΕΕ αποτυπώνουν το αρνητικό κλίμα στην αγορά και το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι ΜμΕ, που ανέκαθεν αποτελούσαν τη ραχοκοκκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

  • Ο μέσος όρος μείωσης του κύκλου εργασιών κυμάνθηκε στο 20,6%, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μεταφερόμενη επίδραση από την εφαρμογή των κεφαλαιακών περιορισμών (capital controls) και στη στην ύφεση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που ακολούθησε. Τη μεγαλύτερη μείωση φαίνεται ότι καταγράφουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι, ένδειξη συγκέντρωσης μεριδίων αγοράς σε λιγότερους παίκτες. Σωρευτικά στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις η συνολική μείωση από την έναρξη της κρίσης και μετά το 2010 αγγίζει μεσοσταθμικά το 75%.
  • Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις είναι η συσσώρευση φορολογικών υποχρεώσεων και το απόθεμα χρεών που δημιουργήθηκε, σε συνδυασμό με τα τρέχοντα υψηλά φορολογικά βάρη. Παρά τις ευεργετικές ρυθμίσεις των 100 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές που μείωσαν εντός του 2015 το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές παραμένει η εκπεφρασμένη αδυναμία τους να εκπληρώσουν τις υψηλές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις στο επόμενο εξάμηνο.4 στις 10 επιχειρήσεις αναμένεται να μην είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις για το 2016. Συνολικά, το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων της χώρας προς δημόσιο και ιδιώτες ανέρχεται στα 150δις, σημαντικός ανασχετικός παράγοντας για νέες επενδύσεις.
  • Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις τράπεζες έχει το 14,5% των μικρών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι παλαιότερες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και ο τομέας των υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Έκθεσης Διοικητή της ΤτΕ, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των επιχειρήσεων συνολικά ανέρχονταν στο 43,3% το Σεπτέμβριο του 2015, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σημειώνουν χειρότερες επιδόσεις (58,2% έχει μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα). Ωστόσο, σε όρους όγκου αξιών από το σύνολο των 110 δις μη εξυπηρετούμενων δανείων, μόνο τα 20 δις αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  Τούτο σημαίνει ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ρύθμισης των δανείων αυτών με ένα συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο, χωρίς σημαντικές απώλειες και υπολογισμούς νέων προβλέψεων για το τραπεζικό σύστημα.
  • Αντίστροφα, η χαμηλή συμμετοχή στις δημόσιες συμβάσεις και το φαινόμενο των καθυστερημένων πληρωμών εκ μέρους  του δημοσίου είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που πλήττει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Περίπου το 8% των μικρών επιχειρήσεων έχει «λαμβάνειν» από δομές του δημοσίου (τοπικές- περιφερειακές αρχές, νοσοκομεία, σχολεία, στρατός, βρεφονηπιακοί σταθμοί κα).

http://www.sofokleous10.gr/2012-07-24-09-28-23/378576-4-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-10-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B8%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B5%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82