6 φωνές, 6 γυναίκες

Aναρτήθηκε στην ιστοσελίδα

www.isotita.gr

το βιβλίο,

«6 φωνές, 6 γυναίκες»

με διηγήματα των:

Ρέα Γαλανάκη (Ελλάδα)

Βανέσσα Γκέμπι (Βρετανία)

Ρήνα Κατσελλή (Κύπρος)

Ντάτσια Μαραΐνι (Ιταλία)

Αννέττε Μάττσον (Νορβηγία)

Μάρτα Πεσσαροδόνα (Ισπανία)

 

που εκδόθηκε με τη συνεργασία

της European Union National Institutes for Culture (EUNIC)