Οριστική η παύση της αναλογικής μετάδοσης του τηλεοπτικού σήματος

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, όπως ορίζει το πολυνομοσχέδιο στο άρθρο 8:

Όπως είναι γνωστό, η λειτουργία των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών στη χώρα μας διέπεται, ως προς το καθεστώς αδειοδότησής τους, από ένα νομοθετικό πλαίσιο προσωρινού χαρακτήρα λόγω της αδυναμίας ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας. Οι σχετικές διατάξεις του ν. 3051/2002 έχουν μάλιστα κριθεί ως αντισυνταγματικές με την απόφαση 3578/2010 της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Λαμβάνοντας υπόψη τα νομολογιακά δεδομένα προτείνεται να συνδεθεί η νόμιμη λειτουργία των σταθμών με τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της μετάβασης στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί σημαντική πρόοδος ως προς την ψηφιακή μετάβαση: στις μεγαλύτερες πληθυσμιακά περιοχές της χώρας γίνεται ταυτόχρονη μετάδοση αναλογικού και ψηφιακού σήματος, ενώ σε περιορισμένες περιοχές έχει ήδη σταματήσει η αναλογική εκπομπή. Κατά συνέπεια, ένα μεγάλο μέρος των τηλεθεατών απολαμβάνουν τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.

 

Με την προτεινόμενη διάταξη επιταχύνονται οι διαδικασίες που θα οδηγήσουν αφενός μεν στην ψηφιακή αδειοδότηση των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών της χώρας, αφετέρου δε στην οριστική παύση της αναλογικής μετάδοσης του τηλεοπτικού σήματος. Όπως έχει συμβεί στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η οριστική παύση του αναλογικού σήματος θα πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία, η οποία θα οριστεί εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου με κοινή απόφαση των αρμόδιων υπουργών. Προς επίτευξη του στόχου της οριστικής μετάβασης στη ψηφιακή εκπομπή και μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, απαιτούνται από την πολιτεία συγκεκριμένες ενέργειες. Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση των απαραίτητων νομοθετικών διατάξεων για την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση (έως τον Ιούνιο 2012), να έχουν εκδοθεί σταδιακά από το ΕΣΡ οι προκηρύξεις για τη χορήγηση αδειών (έως τον Δεκέμβριο 2012) και να έχουν εκδοθεί οι άδειες παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (έως τον Δεκέμβριο του 2013). Άλλωστε οι σχετικές διαδικασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με την απόφαση της Διεθνούς Οργάνωσης Τηλεπικοινωνιών (Ι.Τ.U.) που θέτει την ως άνω ημερομηνία ως καταληκτική για την παύση της διασυνοριακής προστασίας των αναλογικών συχνοτήτων.

 

Μέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών παρατείνεται το ιδιότυπο νομικό καθεστώς της νόμιμης λειτουργίας των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών της χώρας. Επισημαίνεται ότι ως όρος για την ένταξη στο καθεστώς της νόμιμης λειτουργίας τίθεται η συμμετοχή των τηλεοπτικών σταθμών στη διαγωνιστική διαδικασία χορήγησης αδειών και ειδικά για τους περιφερειακούς σταθμούς η προηγούμενη έγκριση του προγράμματός τους από το ΕΣΡ. Με την τελευταία προϋπόθεση συνδέεται άμεσα η νόμιμη λειτουργία των περιφερειακών σταθμών με τον έλεγχο και την έγκριση του προγράμματός τους από το ΕΣΡ. Επίσης τίθεται συγκεκριμένη προθεσμία για την υποβολή σχετικής αίτησης για τους σταθμούς που δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα την παραπάνω έγκριση.

 

Τέλος ανάλογη ρύθμιση προβλέπεται και για τη παράταση νόμιμης λειτουργίας των ραδιοφωνικών σταθμών ενόψει του ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί σε πρώτο στάδιο η διαμόρφωση των χαρτών συχνοτήτων.