Αυξάνονται οι εισφορές του ΕΟΠΥΥ για τους αγρότες

Εγκύκλιος  του υπουργείου εργασίας προβλέπει:

– Από 1.1.2016 έως 31.12.2016 η εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης διαμορφώνεται σε ποσοστό 3,61% επί του του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας (3,35% για παροχές σε είδος και 0,26% για παροχές σε χρήμα).
Υπενθυμίζεται πως πριν την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου ίσχυε εισφορά υπέρ του ΕΟΠΥΥ ύψους 2,5% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας και δεν μπορούσε να είναι μικρότερη από αυτήν που αναλογεί στο ποσό της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας (σ.σ. 288 ευρώ / έτος).
– Από 1.1.2017 έως 31.12.2017 η εισφορά διαμορφώνεται σε ποσοστό 4,73% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος (4,39% για παροχές σε είδος και 0,34% για παροχές σε χρήμα).
-Α πό 1.1.2018 έως 31.12.2018 διαμορφώνεται σε ποσοστό 5,84% (5,42% για παροχές σε είδος και 0,42% για παροχές σε χρήμα).
– Από 1.1.2019 έως 31.12.2019 η εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης διαμορφώνεται σε ποσοστό 6,95% (σ..σ. Όπως θα ισχύει για τους αυταπασχολούμενους και ελευθερο-επαγγελματίες από 1.1.2017 ) . Το ποσοστό 6,95% κατανέμεται κατά 6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα.