Αμετάβλητος ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Ιούνιο 2016

Αμετάβλητος έναντι του προηγουμένου μηνός, στις 89,7 µονάδες, παρέμεινε τον Ιούνιο ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ελλάδα, σε επίδοση πάντως σηµαντικά χαµηλότερη έναντι της αντίστοιχης περυσινής (91,2 µονάδες).

Όπως επισημαίνεται σε έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσµα δύο αντίρροπων τάσεων: της βελτίωσης των προσδοκιών σε Βιοµηχανία, και της επιδείνωσης στο Λιανικό Εµπόριο και στις Υπηρεσίες, όταν στις Κατασκευές σηµειώνεται σταθερότητα.

«Η καταναλωτική εµπιστοσύνη βελτιώνεται για δεύτερο συνεχή µήνα, αν και κινείται ακόµα σε πολύ χαµηλά επίπεδα, καθώς ουσιαστικά απλώς αµβλύνεται αργά η πολύ έντονη απαισιοδοξία. Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράµµατος δε φαίνεται να επηρέασε ούτε θετικά, ούτε αρνητικά τις προσδοκίες, καθώς εν πολλοίς το αποτέλεσµα αυτό είχε προεξοφληθεί στην οικονοµία.

» Ωστόσο, το επόµενο διάστηµα είναι εξαιρετικά κοµβικό, καθώς αφενός η πορεία του τουρισµού επηρεάζει σηµαντικά την οικονοµική δραστηριότητα αυτής της περιόδου, αφετέρου όµως ξεκινούν και οι φορολογικές υποχρεώσεις εισοδήµατος. Η εκταµίευση της δόσης πάντως και µε δεδοµένη την υποχρέωση αποπληρωµής κάποιων οφειλών του ∆ηµοσίου προς τους προµηθευτές αναµένεται να επηρεάσει θετικά συγκεκριµένους κλάδους της οικονοµίας. Οι εξελίξεις στο ευρωπαϊκό περιβάλλον και η διαφαινόµενη είσοδος σε περίοδο αβεβαιότητας µπορεί επίσης να επηρεάσουν την εξέλιξη των προσδοκιών και στη χώρα µας» επισημαίνει το ΙΟΒΕ.

Αναλυτικότερα, στη βιοµηχανία, οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες εξασθένησαν σηµαντικά, το ισοζύγιο στις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα διαµορφώθηκε σχεδόν στο ίδιο επίπεδο, ενώ οι αρνητικές εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση βελτιώθηκαν ήπια.

Στις υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων ενισχύονται, ενώ οι απαισιόδοξες προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της ζήτησης αµβλύνονται, όπως και οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση.

Στο λιανικό εµπόριο, οι θετικές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύονται, όµως οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή τους επιδεινώνονται, µε τον δείκτη των αποθεµάτων επίσης να κλιµακώνεται.

Στις κατασκευές, ο αρνητικός δείκτης στις προβλέψεις για το πρόγραµµα εργασιών των επιχειρήσεων κινείται οριακά προς τα κάτω, ενώ οι αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση, ενισχύονται ενώ στην Καταναλωτική Εµπιστοσύνη, η ανάκαµψη του δείκτη προέρχεται από τη αφενός από τη βελτίωση στις προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας και αφετέρου από τις λιγότερο αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονοµική τους κατάσταση το επόµενο δωδεκάμηνο και κυρίως για την οικονοµική κατάσταση της χώρας, µε την πρόθεση για αποταµίευση να παραµένει αµετάβλητη.

Αµετάβλητο το οικονοµικό κλίµα σε ΕΕ και Ευρωζώνη

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΟΒΕ, τα οποία συγκεντρώθηκαν πριν από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του δηµοψηφίσµατος στη Βρετανία, τον Ιούνιο το οικονοµικό κλίµα δεν

µεταβάλλεται στην ΕΕ, ούτε στην Ευρωζώνη, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις 105,7 (+0,1) και τις 104,4 (-0,2) µονάδες, πάνω από τα επίπεδα του µακροχρόνιου µέσου όρου του.

Αναλυτικότερα στην Ευρωζώνη, η σταθερότητα του δείκτη είναι προϊόν της ανάκαµψης του κλίµατος στη Βιοµηχανία (+0,9), του τοµέα µε το µεγαλύτερο βάρος στον δείκτη οικονοµικού κλίµατος, η οποία όµως αντισταθµίζεται εξολοκλήρου από την επιδείνωση των προσδοκιών στο λιανικό εµπόριο (-2,5), στον τοµέα των κατασκευών (-0,5), αλλά και στις υπηρεσίες (-0,5). Από την πλευρά της καταναλωτικής εµπιστοσύνης δεν καταγράφονται αξιόλογες µεταβολές στον σχετικό δείκτη (-0,3).

Στο επίπεδο των µεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών, το κλίµα βελτιώνεται στην Ολλανδία (+2,1), την Γερµανία (+1,6) και την Ισπανία (+0,8), ενώ αντίθετα επιδεινώνεται στην Ιταλία (-3,6) και την Γαλλία (-1,7).

Κατ’ αναλογία υφαίνονται οι εξελίξεις και στην ΕΕ, µε το οικονοµικό κλίµα να επηρεάζεται αφενός θετικά από τη βελτίωση των επιχειρηµατικών προσδοκιών στη βιοµηχανία, η οποία όµως αντισταθµίζεται και εδώ από τις χειρότερες προσδοκίες σε κατασκευές, λιανικό εµπόριο και υπηρεσίες.

Η καταναλωτική εµπιστοσύνη δεν µεταβάλλεται επί της ουσίας ούτε στην ΕΕ, ενώ σε επίπεδο των µεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών, το κλίµα στο Ην. Βασίλειο βελτιώνεται (+1,3), ενώ στην Πολωνία παραµένει αµετάβλητο (-0,1).