Ανησυχούν οι εργαζόμενοι στη Vodafone – Πάναφον και στην Wind

Το σωματείο  έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό

 

Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζόμενων στη Vodafone – Πάναφον

Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στη Wind

 

Προς: γραφείο Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά

Κύριε Πρωθυπουργέ,

τα Σωματεία μας παρακολουθούν με ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία τις εξελίξεις σχετικά με το λεγόμενο network sharing («κοινή χρήση και ανάπτυξη δικτύων»), τη συμφωνία για το οποίο πρόσφατα ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποι των εταιριών Vodafone και Wind.

Ο τρόπος που αυτό το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα, με τη συνάντηση των εκπροσώπων των δύο εταιριών μαζί σας, θεωρούμε ότι μάλλον συσκοτίζει την πραγματικότητα παρά βοηθάει στο σχηματισμό συγκεκριμένης και ακριβούς εικόνας.

Ιδιαίτερα, όχι μόνο είναι εντελώς ασαφή ή και ανυπόστατα τα όσα ακούγονται ή διαρρέονται περί δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αλλά ισχύει μάλλον το αντίθετο. Δημιουργούνται σοβαρότατοι κίνδυνοι και για τις θέσεις εργασίας, αλλά και για τους όρους εργασίας (συλλογικές συμβάσεις, αμοιβές, ωράρια, συνθήκες κ.λπ.), τα οποία οι εργαζόμενοι και τα επιχειρησιακά Σωματεία μας στις δύο εταιρίες έχουν με πολύ κόπο και αγώνα μέχρι σήμερα κατοχυρώσει. Κίνδυνοι απέναντι στους οποίους οι δύο εταιρίες δεν έχουν δώσει ουσιαστικές εγγυήσεις. Και, σε κάθε περίπτωση, δεν έχουν δώσει κάποια συγκεκριμένη αιτιολογία για την αναγκαιότητα σύστασης νέας εταιρίας από τεχνική άποψη.

Αυτές οι εκτιμήσεις και φόβοι μας βασίζονται, εκτός των άλλων, και στην πρότερη πορεία των διοικήσεων των δύο εταιριών. Οι οποίες, παρότι ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας βρέθηκε για χρόνια στην αιχμή της κερδοφορίας, έχουν προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις και μειώσεις προσωπικού, σε διαρκείς προσπάθειες υπονόμευσης των συλλογικών συμβάσεων και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Επειδή το λεγόμενο “sharing” αφορά ένα σύνολο σχεδόν 3.000 εργαζόμενων στις δύο εταιρίες και τις οικογένειές τους, σε μια περίοδο που δεν αντέχουμε άλλη ανεργία, μειώσεις μισθών, καταργήσεις συλλογικών συμβάσεων και δικαιωμάτων.

Επειδή δεν προσφέρεται για «επικοινωνιακά» παιχνίδια από τις διοικήσεις των δύο εταιριών, τα οποία αποκρύπτουν την ουσία.

Επειδή οι εργαζόμενοι ανησυχούν και θέλουν να έχουν λόγο στη διαμόρφωση των εξελίξεων, μαζί με τα Σωματεία τους.

Αιτούμαστε συνάντηση μαζί σας, ώστε κι εμείς με τη σειρά μας, ως εργαζόμενοι, να εκθέσουμε πως έχει πραγματικά η κατάσταση με το sharing και να θέσουμε τα ουσιαστικά θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους ενόψει αυτών των εξελίξεων.