Ποια επαγγέλματα ανοίγουν

Οι σημαντικότερες αλλαγές με μια ματιά

 

Η εκπαίδευση των τουριστικών ξεναγών μέσω ταχύρυθμων προγραμμάτων μπορεί πλέον να παρέχεται από διάφορους φορείς, όπως πανεπιστήμια αλλά και κέντρα δια βίου μάθησης. Ήδη, αυτό το καλοκαίρι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα προσφέρει για πρώτη φορά τέτοια εκπαίδευση.

Ανοίχτηκε το επάγγελμα των ορκωτών εκτιμητών. Καταργήθηκε το κλειστό σώμα των ορκωτών εκτιμητών, για την είσοδο στο οποίοι υπήρχαν διάφοροι περιορισμοί. Ήδη δρομολογείται η διαδικασία των επόμενων εξετάσεων.

Ανοίχτηκε το επάγγελμά των αναλογιστών, με τροποποίηση των όρων διενέργειας των εξετάσεων, σύμφωνα με την αντίστοιχη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ανοίχτηκε το επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών (ξηράς και λιμένων).

Ως προς τις προνοιακές δομές (κέντρα για ηλικιωμένους, παιδιά και αναπήρους), έχουν αρθεί περιοριστικές  προϋποθέσεις που υπήρχαν (π.χ. ύπαρξη ανώτατου αριθμού κλινών, παρουσία γιατρού εγγεγραμμένου στο σύλλογο της κέντρου κ.λ.π.).

Έχουν αρθεί ορισμένες προϋποθέσεις δημιουργίας εγκαταστάσεων περάτωσης έψησης (Bakeoff), ώστε πλέον η επιχείρηση αυτή μπορεί ασκηθεί ευκολότερα και με μικρότερο κόστος.

Η πρόσβαση στο υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές έχει απλοποιηθεί, ενώ έχουν τροποποιηθεί οι όροι διατήρησης των σχετικών αδειών.

Έχει δοθεί η δυνατότητα ίδρυσης κτηνιατρικής κλινικής από οποιαδήποτε νομικά πρόσωπα, εφόσον η υπηρεσία προσφέρεται από κτηνίατρο.

Έχουν αρθεί περιορισμοί στο επάγγελμά του αρχαιοπώλη, όσον αφορά την απαιτούμενη προϋπηρεσία.

Επέρχονται απλοποιήσεις στα επαγγέλματα των γεωτεχνικών. Επίσης, στην πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού καθώς και στη σύσταση και λειτουργία οινολογικών εργαστηρίων.

Έχουν αρθεί περιορισμοί στο επάγγελμα του δικηγόρου, με αντικατάσταση των ελάχιστων αμοιβών για υπηρεσίες τους από συμφωνία με τον πελάτη.