“Ουσιώδη σφάλματα” και “πιθανές απάτες” στις κοινοτικές δαπάνες

«Ουσιώδη σφάλματα» στον τομέα των κοινοτικών δαπανών το 2011 ανακάλυψε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, που ελέγχει τα οικονομικά μεγέθη των ευρωπαϊκών θεσμών, δίνοντας επιχειρηματολογία σε όσους εναντιώνονται στην εκ νέου αύξησή τους στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τον νέο πολυετή κοινοτικό προϋπολογισμό.

Ειδικότερα, ανακοίνωσε ότι για το 4% των κοινοτικών δαπανών για το 2011, δηλαδή ποσά συνολικού ύψους 5,2 δισ. ευρώ, «εντόπισε εσφαλμένες λογιστικές εγγραφές». Τα μεγαλύτερα προβλήματα «αφορούν δαπάνες για την αγροτική ανάπτυξη, την αλιεία, την υγεία» κ.ά. Πρόκειται για την 18η φορά, που το Συνέδριο διαπιστώνει σφάλματα στα υποβληθέντα σε αυτόν για σύμφωνη γνώμη επίσημα κοινοτικά παραστατικά.

Ο φορέας αποδίδει είτε σε «εσφαλμένη ερμηνεία, είτε σε εσφαλμένη εφαρμογή» αυτές τις εσφαλμένες λογιστικές εγγραφές, ενώ σε περιορισμένη κλίμακα εντοπίστηκαν «πιθανές απάτες».

Ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Βίτορ Καλντέιρα, κάλεσε τις εθνικές κυβερνήσεις «να βελτιώσουν τους κανόνες που αφορούν τις δαπάνες που γίνονται με κοινοτικό χρήμα», προσκαλώντας «την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τους τηρεί και να τους επιβάλει με τον σωστό τρόπο».

 

defencenet.gr