Προβλήματα στην επιβολή της έκτακτης εισφοράς ΑΠΕ στο μεσοπρόθεσμο

ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ
Διαχρονικά, οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, με μια σειρά από νόμους, ώθησαν χιλιάδες μικροεπενδυτές, αγρότες και άλλους, να επενδύσουν και μάλιστα δανειζόμενοι , στα φωτοβολταϊκά πάρκα προσδοκώντας μια απόδοση του κεφαλαίου τους, όπως όρισαν οι σχετικοί νόμοι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ είχε καταθέσει εγκαίρως τις ενστάσεις του για τον τρόπο που η αγορά των φωτοβολταϊκών παρουσιάσθηκε στους πολίτες ως μια επενδυτική δραστηριότητα με ακραία κερδοσκοπικά χαρακτηριστικά που ελλείψει άλλου παραγωγικού σχεδίου θα έδινε λύση στο αναπτυξιακό τέλμα της ελληνικής οικονομίας. Η περίπτωση των φωτοβολταϊκών αποτέλεσε και αποτελεί, ίσως το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα απορρυθμισμένης αγοράς με χαρακτηριστικά φούσκας, που δομήθηκε χωρίς να γίνει ο στοιχειώδης υπολογισμός εξεύρεσης των αναγκαίων πόρων για την πληρωμή των χιλιάδων πολιτών στους οποίους καλλιεργήθηκε το καπιταλιστικό όνειρο ενός νέου «επενδυτικού Ελντοράντο».
Οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ παρέλειψαν να κάνουν το αυτονόητο, δηλαδή έναν στοιχειώδη υπολογισμό για το που θα βρεθούν τα κονδύλια για να αποπληρωθούν αυτές οι επενδύσεις. Έτσι, από τα πρώτα του βήματα, το αντίστοιχο ταμείο πληρωμής των ΑΠΕ βρέθηκε να είναι ελλειμματικό, με αποτέλεσμα να υπάρχει σήμερα υπερημερία πληρωμών 150 ημερών, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για μικροεπενδυτές, που βρίσκονται αντιμέτωποι με φόρους, δάνεια, ασφαλιστικές εισφορές και βεβαίως πιεστικές ανάγκες επιβίωσης.
Το πρόβλημα αυτό, που οι ίδιοι δημιουργήσατε με την άφρονα ή σκόπιμη πολιτική σας, υποτίθεται πως έρχεστε τώρα να το αντιμετωπίσετε. Ωστόσο η προσέγγιση σας επί του ζητήματος δεν είναι απλά λάθος, αλλά και καταστροφική, τόσο για τους επενδυτές όσο και για τον κλάδο και φυσικά για τη γενικότερη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην χώρα μας. Επιβάλλετε λοιπόν, έκτακτη ειδική εισφορά «αλληλεγγύης» που υπολογίζεται ως εκατοστιαίο ποσοστό επί του τιμήματος πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, που εγχέεται από τον Παραγωγό στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, ή στα ηλεκτρικά συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Πρόκειται δηλαδή για επιβολή έκτακτης εισφοράς επί του τζίρου και όχι επί των κερδών των εν λόγω επιχειρήσεων, μια απόφαση που έχει προφανή αντιεπενδυτικό χαρακτήρα και ουσιαστικά αντίκειται σε όλες τις βασικές αρχές της οικονομικής επιστήμης! Είναι βέβαιο ότι αυτό το μέτρο πλήττει την αξιοπιστία της χώρας, στο θέμα της προσέλκυσης επενδύσεων και κυρίως από τους μικρούς και εσωτερικούς επενδυτές που στήριξαν και στηρίζουν την χώρα μας, αλλάζοντας οριζόντια, χωρίς κανένα ορθολογικό κριτήριο, την απόδοση της ήδη πραγματοποιηθείσας επένδυσης.

Βραχυπρόθεσμα, ο εξορθολογισμός της αγοράς είναι απαραίτητος. Αυτός όμως δεν μπορεί να γίνει με όρους επιβολής περίπου οριζόντιων χαρατσιών όπως προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο. Θα πρέπει κάθε περίπτωση να εξεταστεί ξεχωριστά, με μια σειρά από κριτήρια. Ενδεικτικά, εμείς αναφέρουμε τα παρακάτω κριτήρια:
– Μέγεθος Εγκατάστασης. Αλλιώς αντιμετωπίζονται μεγάλα επενδυτικά project της τάξεως των 10MW και διαφορετικά τα αγροτικά πάρκα των 100kW.
– Κόστος Υλοποίησης, σχετίζεται με τον χρόνο υλοποίησης. Οι τιμές έχουν μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια.
– Κρατική Επιδότηση. Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2010 προβλεπόταν επιδότηση στο συνολικό κόστος εγκατάστασης που κυμαινόταν από 20% έως 40%, ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης.
– Τραπεζικός δανεισμός ή χρηματοδότηση μέσω ίδιων κεφαλαίων. Στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι περιπλοκές που δημιουργούνται στην εξυπηρέτηση των δανείων και το αυξημένο κόστος αποπληρωμής τόκων και χρεωλυσίων. Στη δεύτερη περίπτωση η απόσβεση έχει γίνεται πολύ συντομότερα και υπάρχει η δυνατότητα για επιβολή μεγαλύτερης εισφοράς.
– Τόπος εγκατάστασης. Η ηλιοφάνεια και η ποσότητα παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, άρα και τα έσοδα, διαφέρει από περιοχή σε περιοχή Αυτό σημαίνει ότι για ίδια ισχύ και ίδιο κόστος υπάρχει διαφορά στα έσοδα.

Τα μέτρα που περιέχονται στο Μεσοπρόθεσμο, πέρα από άδικα, γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη τους τα παραπάνω κριτήρια, είναι και αναποτελεσματικά γιατί μπορεί να αντιμετωπίσουν σε ένα βαθμό το βραχυπρόθεσμο λογιστικό πρόβλημα του ΛΑΓΗΕ. Επίσης πρόκειται να οδηγήσουν ολόκληρο τον κλάδο των φωτοβολταϊκών σε πλήρη διάλυση με σημαντικές επιπτώσεις στην απασχόληση αλλά και στη φορολογική βάση της ελληνικής οικονομίας. Τα φωτοβολταϊκά άλλωστε αποτελούν αυτή τη στιγμή τον μοναδικό κλάδο του κατασκευαστικού τομέα που εμφανίζει έναν σημαντικό κύκλο εργασιών.
Θα πρέπει επιπλέον, να τονίσουμε ότι την ίδια ώρα που επιβάλλονται αυτά τα άδικα και καταστροφικά, για χιλιάδες μικροεπενδυτές, μέτρα, βλέπουμε άλλες κατηγορίες ιδιωτών μεγαλοπαραγωγών ενέργειας να απολαμβάνουν πρωτοφανούς ασυλίας και να απολαμβάνουν ευεργετικών επιδοτήσεων μέσω του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ). Οι υπολογισμοί μας δείχνουν ότι η ημερήσια επιβάρυνση μόνο από τον ΜΑΜΚ ανέρχεται σε ποσά της τάξης των 700.000 ευρώ/ημέρα!
Κατόπιν των παραπάνω
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
• Δεδομένου ότι με την οριζόντια φορολόγηση αρκετοί μικροεπενδυτές έχουν αρνητική απόδοση, προτίθεται η κυβέρνηση να αλλάξει την οριζόντια φορολόγηση επί του τζίρου και να προχωρήσεις στην φορολόγηση επί των καθαρών κερδών, που αυτό επιβάλλει και η οικονομική επιστήμη και η κοινή λογική;
• Γιατί επιλέχθηκαν οριζόντια κριτήρια και μάλιστα επί του τζίρου για την φορολόγηση των ΑΠΕ, ενώ είναι γνωστό ότι λόγω διαφορετικής απόδοσης κάθε εγκατάστασης , διαφορετικού τρόπου χρηματοδότησης κ.λπ. είναι μέτρο άδικο; Δεν αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αποτελεί αντιαναπτυξιακή πολιτική και χαριστική βολή σε όποια επιχειρηματική δραστηριότητα θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί στη χώρα μας;
• Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για τους μικρο-επενδυτές που αποδεδειγμένα έχουν αρνητική απόδοση (λόγω δανείων, η χαμηλής και οριακής παραγωγικότητας των Φ/Β );
• Γιατί επιλέγεται μια οριζόντια φορολόγηση και μάλιστα επί του Τζίρου μια επιχείρησης με αποτέλεσμα να μεθοδεύεται το ξεπούλημα όλων των μικροεπενδυτών σε μεγαλο-επενδυτές και μάλιστα σε τίμημα μικρότερο της αρχικής επένδυσης;
• Με την έκτακτη εισφορά που επιβάλλεται α) πόσα αναμένονται να είναι τα έσοδα, β) πώς θα διανεμηθούν τα έσοδα αυτά και γ) έως πότε θα διασφαλιστεί η χρηματοδότηση του ΛΑΓΗΕ δεδομένου του έκτακτου χαρακτήρα της εισφοράς;
• Έχει πραγματοποιηθεί μελέτη συνεπειών από την αλλαγή που ψηφίσθηκε με το μεσοπρόθεσμο, τόσο ως προς την μελλοντική ανάπτυξη του τομέα των ΑΠΕ όσο και στο αν θα επιτευχθεί ο προβλεπόμενος από τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας βαθμός διείσδυσης ΑΠΕ στο ενεργειακό της μείγμα;
• Δεσμεύεται η κυβέρνηση ότι η επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης στις ΑΠΕ δεν θα εξαιρέσει τις ΒΑΠΕ και τις ΑΠΕ, και ΑΠΕ στις σχεδιαζόμενες ΕΟΖ;
• Σχεδιάζει η κυβέρνηση της επιβολή αντίστοιχης έκτακτης εισφοράς στους ιδιώτες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Φυσικό Αέριο;
• Πώς θα ενισχύσει η κυβέρνηση μικρο-επενδυτές που ενώ είχαν υπογράψει συμβάσεις με την ΔΕΗ και λόγω χαμηλής απόδοσης της επένδυσης (λόγω της έκτακτης εισφοράς) αδυνατούν να βρουν χρηματοδότηση;
• Πώς θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση μικρο-επενδυτές που ενώ είχαν υπογράψει συμβάσεις με την ΔΕΗ και έχουν καταθέσει εγγυητική επιστολή δεν θα προχωρήσουν στην υλοποίηση της επένδυσης λόγω χαμηλής ή αρνητικής απόδοσης της επένδυσης (εξαιτίας της έκτακτης εισφοράς);
• Πώς θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση μικρο-επενδυτές που κινδυνεύουν με κατάσχεση εξαιτίας τη μεταβολής της απόδοσης της επένδυσης (λόγω της έκτακτης εισφοράς);