Απλοποιήσεις τελωνειακών διαδικασιών για εξαγωγές

ΠΣΕ: «5+1 Απλοποιήσεις τελωνειακών διαδικασιών για εξαγωγές»

-Λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερες διευκολύνσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις

 

 

 

Με ταχείς ρυθμούς προωθείται η απλοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων. Ήδη η αρμόδια Συντονιστική Επιτροπή στην οποία συμμετέχει ο ΠΣΕ, έχει καταγράψει σημαντικά βήματα και διοικητικές πράξεις που μειώνουν τόσο τον αριθμό των εξαγωγικών εγγράφων, όσο και τις απαιτήσεις φυσικής παρουσίας και φυσικών ελέγχων στις εξαγωγές. Στόχος της Εθνικής Στρατηγικής είναι με την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων να έχει μειωθεί ως το 2015 ο χρόνος εξαγωγών κατά 50% και το κόστος των εξαγωγικών διαδικασιών κατά 20%, ώστε να απελευθερωθούν δυνάμεις που θα αυξήσουν τις συνολικές εξαγωγές της χώρας κατά 10% και θα δημιουργήσουν ως και 80.000 νέες θέσεις εργασίας.

 

Όπως δήλωσε η Πρόεδρος του Συνδέσμου κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη «είναι εξαιρετικά σημαντική η αλλαγή που συντελείται σε επίπεδο πολιτικής και υπηρεσιακής λειτουργίας των αρμόδιων αρχών της χώρας για τις τελωνειακές και εξαγωγικές διαδικασίες, σε άμεση συνεργασία με τους συλλογικούς φορείς της εξωστρέφειας. Με γοργούς ρυθμούς επεκτείνεται σε όλη την Αλυσίδα της Εξωστρέφειας η συνειδητοποίηση ότι οι Εξαγωγές αποτελούν αναπτυξιακή προοπτική και ότι η υποστήριξη των εξαγωγέων θα πρέπει να είναι διαρκής, τόσο από πλευράς της Επίσημης Πολιτείας, όσο και από τους αρμόδιους φορείς. Οι πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού, αλλά και η στενή συνεργασία των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εξωτερικών, αποδίδουν καρπούς και σύντομα οι προσπάθειες αυτές θα αποτυπωθούν και στους αριθμούς των εξαγωγών. Ως Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων χαιρετίζουμε τις ειλικρινείς και άοκνες προσπάθειες της διοίκησης των Τελωνειακών Αρχών της χώρας να προωθήσει μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλλουν στην επιτάχυνση και διευκόλυνση των Ελλήνων Εξαγωγέων και ευελπιστούμε σε περαιτέρω ενίσχυση του έργου τους τόσο με ανθρώπινους πόρους, όσο και υλικοτεχνική υποδομή για την αποτελεσματική εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής εντός χρονοδιαγράμματος. Τα αποτελέσματα της Στρατηγικής αυτής θα αποτελέσουν Εθνικό Μέρισμα και παρακαταθήκη βιώσιμης ανάπτυξης μεσομακροπρόθεσμα».

 

 

Οι μεταρρυθμίσεις

 

Από τον περασμένο Δεκέμβριο, οπότε και άρχισε επισήμως να εφαρμόζεται η Εθνική Στρατηγική για τη διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων έχει καταγράψει τις εξής σημαντικότερες διοικητικές παρεμβάσεις, που αφορούν τη μείωση των απαιτούμενων φυσικών εγγράφων και φυσικών ελέγχων, καθώς και διευκολύνσεις για τη χρήση απλουστευμένων διαδικασιών και διευρυμένου ωραρίου Τελωνείων:

 

  1. Κατάργηση του προσωρινού Δελτίο Χημικής Ανάλυσης κατά την έξοδο των εμπορευμάτων και υιοθέτηση ενός σταδίου, αυτού του Οριστικού Δελτίου Χημικής Ανάλυσης.
  2. Χρησιμοποίηση του Κωδικού ΓΕΜΗ για την πιστοποίηση Εξαγωγικής Επιχείρησης (Καρτέλα Εξαγωγέα).
  3. Κατάργηση Αντιγράφου Εξουσιοδότησης αντιπροσώπου εξαγωγέα, που ως τώρα προσκομίζονταν σε κάθε εξαγωγή (τελωνισμό) και καθιέρωση μίας Εξουσιοδότησης, με παράλληλη δυνατότητα εκτύπωσης συνοδευτικών εγγράφων (ΣΕΕ) από τους Εξαγωγείς από το ηλεκτρονικό τους σύστημα.
  4. Μείωση του ποσοστού φυσικών ελέγχων στο 5% του συνόλου, στα επίπεδα δηλαδή του μέσου όρου της ΕΕ, μέσω αναδιάρθρωσης του συστήματος risk analysis.
  5. Διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των Τελωνείων Ε’ και ΣΤ’, καθώς και 24ωρη λειτουργία του Τελωνείου στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».
  6. Μείωση των εγγυήσεων που απαιτούνται για όσες εταιρείες έχουν λάβει πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εξαγωγέα/Οικονομικού Φορέα.

 

 

Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, σύντομα θα υπάρξουν και νέες Εγκύκλιοι που θα αφορούν τη δυνατότητα διατυπώσεων εξαγωγής από ένα και μόνο Τελωνείο, καθώς και της άμεσης απελευθέρωσης για τις διατυπώσεις χαμηλού κινδύνου (αυτόματος τελωνισμός).

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για όλες τις εξελίξεις από το site του ΠΣΕ (www.pse.gr)