Από επανυπολογισμό σε … επανυπολογισμό οι συντάξεις

Τον δρόμο του επανυπολογισμού με βάση τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου παίρνει το 10% των ήδη καταβαλλόμενων κύριων συντάξεων μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.

Έτσι μόλις θα τείνει να ολοκληρωθεί ο επαναϋπολογισμός 1,2 εκατομμυρίων επικουρικών συντάξεων, ο οποίος οδηγεί στην περικοπή 200.000-250.000 εξ’ αυτών (σ.σ. όσες, αθροιζόμενες με τις κύριες, ξεπερνούν τα 1300 ευρώ τον μήνα) μέχρι και κατά 38%, θα “τρέξει” ο επανυπολογισμός των 2 εκατομμυρίων κύριων συντάξεων, δηλαδή όλων των συντάξεων πλην εκείνων του ΟΓΑ.

Η αρχή θα γίνει με το 10% αυτών, δηλαδή 200.000 συντάξεις -η καταβολή των οποίων είχε ξεκινήσει μέχρι και τις 12 Μαίου 2016 (σ.σ. παραμονές έναρξης ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου). Οι συντάξεις αυτές θα πρέπει:

-να καταχωριστούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου

-να επανυπολογιστούν μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2016 με βάση τις διατάξεις που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου (υπολογισμός σύνταξης με βάση νέα ποσοστά αναπλήρωσης και τις μέσες αποδοχές ολόκληρου του ασφαλιστικού βίου).

Το σύνολο των 2 εκατομμυρίων ήδη καταβαλλόμενων θα πρέπει να έχει επανυπολογιστεί περίπου σε ένα χρόνο από το τρέχον διάστημα και συγκεκριμένα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Από επανυπολογισμό σε … επανυπολογισμό

Με άλλα λόγια μόλις θα έχει σχεδόν επιβληθεί η 3η και τελευταία “δόση” των μειώσεων στις επικουρικές συντάξεις στις 4 Οκτωβρίου (σ.σ. οι δύο προηγούμενες πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Ιούνιο και Ιούλιο) και παράλληλα θα ξεκινούν οι αναδρομικές παρακρατήσεις στις μειωμένες 200.000-250.000 επικουρικές συντάξεις για το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2016, θα έχουν αρχίσει τα… όργανα του επανυπολογισμού 2 εκατομμυρίων ήδη καταβαλλόμενων κύριων συντάξεων, ο οποίος θα κρατήσει πάνω από 12 μήνες (έναντι 5 μηνών που διαρκεί ο επανυπολογισμός των επικουρικών).

Ωστόσο, βάσει όσων καταρχάς προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου, καμία ήδη καταβαλλόμενη κύρια σύνταξη δεν θα έχει την “τύχη” που έχουν 200.000-250.000 επικουρικές συντάξεις, δηλαδή δεν θα υποστούν καμία μείωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2018 ( ή αλλιώς για τα επόμενα σχεδόν 2 1/2 χρόνια) εφόσον τουλάχιστον δεν διαιωνιστεί η τρέχουσα οικονομική ύφεση και δεν υπάρξει κάποια σημαντική δημοσιονομική “εκτροπή”.

Με βάση όσα προκύπτουν από το νέο Ασφαλιστικό από 1.1.2019 δεν θα δοθεί καμία αύξηση σε όσες κύριες συντάξεις, μετά τον επανυπολογισμό τους, πέσουν σε επίπεδο κάτω από αυτό που είχαν πριν από αυτόν. Η διαφορά μεταξύ της επανυπολογισθείσας και της καταβαλλόμενης (στα σημερινά επίπεδα) σύνταξης ή αλλιώς η λεγόμενη προσωπική διαφορά θα διατηρηθεί με “αντάλλαγμα” τη μη απόδοση της αύξησης την οποία πρέπει να λάβουν οι κύριες συντάξεις λόγω της αύξησης του ΑΕΠ τα προ του 2019 έτη.

Η απόδοση των κατ΄ έτος αυξήσεων στις κύριες συντάξεις με αρνητική “προσωπική διαφορά” θα σταματήσει μέχρι οι συσσωρευμένες κατ΄έτος αυξήσεις που θα έπρεπε να πάρουν οι εν λόγω συντάξεις φτάσουν το ύψος της εν λόγω “διαφοράς”. Προφανώς, εντελώς διαφορετική θα είναι η τύχη της “προσωπικής διαφοράς” στις κύριες συντάξεις – σημειώνουν αναλυτές της κοινωνικής ασφάλισης – σε περίπτωση που το ΑΕΠ δεν αυξηθεί, αλλά μειωθεί το 2017 -2018, αν και αυτό το ενδεχόμενο παραδόξως δεν αναφέρεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Μ ‘άλλα λόγια, ενδεχόμενη ύφεση το 2017-2018 θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της “προσωπικής διαφοράς” από το 2019.

Το χρονοδιάγραμμα του επανυπολογισμού

Πιο συγκεκριμένα Σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Αναστάσιο Πετρούπουλου:

* “Ως την 30η Σεπτεμβρίου 2016 πρέπει να έχει καταχωριστεί το 10% και αυτό να έχει επανυπολογιστεί σε τελική οριστική εικόνα ως την 31η Δεκεμβρίου 2016.

* “Ως την 31η Δεκεμβρίου 2016 πρέπει να έχει καταχωριστεί το 40% και αυτό να έχει επανυπολογιστεί σε τελική οριστική εικόνα ως την 31η Μαρτίου 2017”.

*”Ως την 31η Μαρτίου 2017 πρέπει να έχει καταχωριστεί το 70% και αυτό να έχει επανυπολογιστεί σε τελική οριστική εικόνα ως την 30η Ιουνίου 2017″.

*” Ως την 30η Ιουνίου 2017 πρέπει να έχει καταχωριστεί το 100% και αυτό να έχει επανυπολογιστεί σε τελική οριστική εικόνα ως 30η Σεπτεμβρίου 2017″.

Τι θα συμβεί μετά τον επανυπολογισμό των κύριων συντάξεων

Η ίδια υπουργική απόφαση υπενθυμίζει πως με βάση το νόμο Κατρούγκαλου:

* “η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του καταβαλλόμενου ή καταβλητέου κατά την ημερομηνία έναρξης του νόμου Κατρούγκαλου ποσού και της σύνταξης που προκύπτει από τον επανυπολογισμό της αποτυπώνεται στο οικείο πληροφοριακό σύστημα έως την 1.1.2018”.

* “Στις περιπτώσεις που το καταβαλλόμενο ή καταβλητέο κατά την ημερομηνία έναρξης του νόμου ποσό σύνταξης είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό της, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων”.

* “Εάν το καταβαλλόμενο ή καταβλητέο κατά την ημερομηνία έναρξης του νόμου ποσό της σύνταξης είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς κατ’ έτος, σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής”

(Πηγή: capital.gr)

 

«Το 80% των συνταξιούχων δεν πρόκειται να δει καμιά αλλαγή στα ΑΤΜ τον Σεπτέμβριο» επανέλαβε ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος, απορρίπτοντας τα περί νέου σοκ στις συντάξεις από τον Οκτώβριο.

«Τον Αύγουστο που δεν υπάρχουν ειδήσεις, τουλάχιστον πολιτικές, μερικοί φροντίζουν να τις κατασκευάσουν» δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο υπουργός τόνισε εκ νέου ότι προστατεύονται απολύτως οι κύριες συντάξεις και είπε πως τον Σεπτέμβριο θα γίνει επανυπολογισμός των επικουρικών συντάξεων κυρίως του ΙΚΑ.

Σημείωσε, δε, ότι οι μειώσεις θα είναι ανάλογες με αυτές που προέκυψαν τον Αύγουστο με τον επανυπολογισμό των συντάξεων του Δημοσίου, υπογραμμίζοντας ότι η αναπροσαρμογή αφορούσε κάτι παραπάνω από το 20% των επικουρικών συντάξεων και ότι οι μειώσεις ήταν κάτω από 10%, μεσοσταθμικά μεταξύ 8-10%.

«Το 80% λοιπόν των συνταξιούχων δεν πρόκειται να δει καμιά αλλαγή στα ΑΤΜ τον Σεπτέμβριο. Ενδεχομένως να δουν μερικά ευρώ παραπάνω όσοι παίρνουν μια κύρια και μόνο μια επικουρική σύνταξη, γιατί πια το ποσοστό παρακράτησης υπέρ υγείας θα γίνεται στο πραγματικό καταβαλλόμενο ποσό, σε αυτό που μπαίνει πράγματι στην τσέπη του συνταξιούχου, και όχι στο εικονικό πριν από τις μνημονιακές περικοπές όπως εφαρμοζόταν μέχρι πρότινος» υποστήριξε.

http://news.in.gr/economy/article/?aid=1500096020