Αποζημίωση επιβατών κατόχων κάρτας πολλαπλών διαδρομών

Ο Συνήγορος του Πολίτη με ικανοποίηση πληροφορείται την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να αποζημιώνει τους επιβάτες, κατόχους καρτών πολλαπλών διαδρομών κατά τη διάρκεια απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζομένων του ομίλου ΟΑΣΑ, υιοθετώντας πρότασή του.

 

Υπενθυμίζεται ότι, ο Συνήγορος του Πολίτη με επιστολή του είχε υποβάλει στο ανωτέρω Υπουργείο και στον ΟΑΣΑ, τις εξής προτάσεις:

Α) Εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού με προσωπικό ασφαλείας όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (π.χ. λειτουργία συγκεκριμένων δρομολογίων με μεγάλη επιβατική κίνηση, σε ώρες αιχμής).

Β) Πρόβλεψη διαδικασίας αποζημίωσης σε περίπτωση απεργιακών κινητοποιήσεων, υπό τη μορφή παροχής εισιτηρίων για κάθε ημέρα απεργίας στους κατόχους κάρτας πολλαπλών διαδρομών.

Οι προτάσεις αυτές, που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου σε περίπτωση απεργίας, έγιναν σε συνέχεια αναφορών που υποβλήθηκαν στο Συνήγορο του Πολίτη από πολίτες κατά το διάστημα των απεργιών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς του 2011.