Πρόγραμμα «Αριάδνη» και «Εθνικό Ληξιαρχείο»

«Όταν «σχεδίασαν» το πρόγραμμα «Αριάδνη» γνώριζαν ότι υπάρχει και υλοποιείται μέσω ΕΣΠΑ το πρόγραμμα «Εθνικό Ληξιαρχείο» κόστους 44 εκατομμυρίων ευρώ;»

 

Όταν «σχεδίασαν» το πρόγραμμα «Αριάδνη» γνώριζαν ότι υπάρχει και υλοποιείται μέσω ΕΣΠΑ το πρόγραμμα «Εθνικό Ληξιαρχείο» κόστους 44 εκατομμυρίων ευρώ;  Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των «προγραμμάτων»; Θα υπάρξει επανασχεδιασμός, πρόσθετο κόστος και καθυστέρηση στην υλοποίησή του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος;

Τα παραπάνω ερωτήματα θέτει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (και προς πάντα αρμόδιο) ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

«Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα το σχέδιο «Αριάδνη» ότι δηλαδή κάθε ληξιαρχική πράξη (θάνατος, γέννηση, γάμος και διαζύγιο) εκτός από να δηλώνεται στις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να δηλώνεται σε συμβολαιογράφο, ο οποίος θα ενημερώνει τα Ασφαλιστικά Ταμεία γι αυτή την μεταβολή.  Η απόφαση αυτή σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με τον πολυσυζητημένο «εξορθολογισμό» του κράτους καθώς αντί να αυτοματοποιεί τις διαδικασίες (πχ τα ληξιαρχεία των δήμων να ενημερώνουν απευθείας τα ασφαλιστικά ταμεία για τις μεταβολές)  τις περιπλέκει ακόμα περισσότερο με επιπλέον ταλαιπωρία και κόστος για τους πολίτες.

Ο ανορθολογισμός και η σπατάλη καταδεικνύονται ακόμα περισσότερο, αν λάβει κανείς υπόψη ότι στα πλαίσια του «Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ψηφιακή Σύγκλιση 2007 – 2013»  υλοποιείται, πρόγραμμα με τίτλο « Εθνικό Ληξιαρχείο» με συνολικό κόστος 44 εκατομμύρια ευρώ περίπου και  όπου «θα καταγράφονται, θα μεταβάλλονται και θα παρακολουθούνται με σύγχρονο και συστηματικό τρόπο όλες οι νέες ληξιαρχικές πράξεις που δηλώνονται / δημιουργούνται στα τοπικά Ληξιαρχεία καθώς και η πλειοψηφία των υφιστάμενων ληξιαρχικών πράξεων των ληξιαρχείων της χώρας.»

Με δεδομένα τα παραπάνω, Ερωτάται η Επιτροπή:

Α) Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα« Εθνικό Ληξιαρχείο» και τα υποέργα του; Αν όχι γιατί; Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία;  Τι ποσοστό των κονδυλίων για το έργο έχει απορροφηθεί;

Β) Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του «προγράμματος Αριάδνη» και του Προγράμματος του «Εθνικού Ληξιαρχείου»; τα δύο προγράμματα θα καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες; Αν όχι γιατί χρειάζονται δύο πλατφόρμες;  Θα έχει επίπτωση στην υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εθνικό Ληξιαρχείο» η πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης; Θα υπάρξει επανασχεδιασμός και καθυστέρηση στην υλοποίηση του; Θα χρειαστούν επιπλέον κονδύλια για τις όποιες αλλαγές χρειαστούν;»