Αρνητικά πρόσημα στο 6μηνο 13 των εξαγωγών

ΠΣΕ: «Αρνητικά πρόσημα στο 6μηνο των εξαγωγών»

-Οι πιέσεις από τις Τρίτες Χώρες έφεραν τη χειρότερη επίδοση της τελευταίας 3ετίας

-Αυξάνεται η βαρύτητα των πετρελαιοειδών στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας

 

 

Αρνητική επίδοση σε επίπεδο 6μήνου για την τελευταία 3ετία, δείχνουν τα στοιχεία των ελληνικών εξαγωγών (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών), σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ για τον μήνα Ιούνιο. Τα στοιχεία αυτά, μάλιστα, δείχνουν υποχώρηση των εξαγωγών τον περασμένο Ιούνιο, μεγαλύτερη των αρχικών εκτιμήσεων, τόσο στις συνολικές εξαγωγές (-8,7%, έναντι εκτίμησης για μείωση 7,2%), όσο και εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών (-11,4%).

 

Το αποτέλεσμα αυτών των πιέσεων ήταν να περιοριστούν σημαντικά οι ρυθμοί αύξησης των συνολικών εξαγωγών για το πρώτο εξάμηνο του έτους (στα 13,6 δις ευρώ, ήτοι +5,4%, σε σχέση με το α’ 6μηνο του 2012), ενώ εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών να προκύπτει πλέον μείωση της τάξης του 2,5% (στα 8,3 δις ευρώ). Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σε απόλυτες τιμές η επίδοση των 8,3 δις ευρώ είναι χαμηλότερη και από την επίδοση του 2011 (8,47 δις ευρώ), δηλαδή η χαμηλότερη της τελευταίας 3ετίας.

 

Να σημειωθεί ότι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων έχει προβλέψει για το σύνολο του 2013 νέα αύξηση των εξαγωγών στα επίπεδα του 3-4%.

 

Αντίστοιχα, χειρότερες επιδόσεις της τελευταίας 3ετίας, καταγράφονται και για τον περασμένο Ιούνιο. Συγκεκριμένα, οι συνολικές εξαγωγές εμφανίζονται μειωμένες, στα 2,09 δις ευρώ κατά 8,7%, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2012 (2,29 δις ευρώ)και κατά 2,8% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2011 (2,15 δις ευρώ). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών προκύπτει μείωση κατά 11,4% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2012 (στο 1,34 δις ευρώ από 1,51 δις) και κατά 7,7% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2011 (1,45 δις ευρώ).

 

Οι πιέσεις στις συνολικές ελληνικές εξαγωγές προέρχονται κυρίως από τις Τρίτες Χώρες (-15,8% τον Ιούνιο, αλλά +4,3% σε επίπεδο 6μήνου), ενώ αρνητικό πρόσημο παρουσιάζουν και οι αποστολές προς τις χώρες της ΕΕ (-0,3% τον Ιούνιο, αλλά +6,6% στο 6μηνο). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, για τις Τρίτες Χώρες καταγράφεται υποχώρηση τόσο τον Ιούνιο (-19,4%), όσο και σε επίπεδο 6μήνου (-8,4%). Αντίθετα, για τις χώρες της ΕΕ, παρά την υποχώρηση του Ιουνίου (-6,5%) διατηρείται το θετικό πρόσημο σε επίπεδο 6μήνου (+1%).

 

Τα πετρελαιοειδή

 

Από τη στοιχεία αποδεικνύεται η ολοένα και αυξανόμενη βαρύτητα των πετρελαιοειδών στις συνολικές ελληνικές εξαγωγές, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά και τις διακυμάνσεις στην πορεία εξέλιξής τους. Ειδικότερα, στο α’ εξάμηνο του 2013, το μερίδιο των πετρελαιοειδών στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών διαμορφώνεται στο 39% του συνόλου, έναντι ποσοστού 34,2% στο α’ εξάμηνο του 2012 και μεριδίου 27,8% στο α’ εξάμηνο του 2011. Στην τριετία αυτή, οι εξαγωγές πετρελαιοειδών ακολουθούν αυξητική πορεία (+35,1% στο α’ εξάμηνο του 2012, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011 και +20,5% στο α’ εξάμηνο του 2013, σε σχέση με αυτό του 2012). Σωρευτικά, σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2011 προκύπτει αύξηση εξαγωγών πετρελαιοειδών της τάξης του 62,9%, που συνέβαλε αποφασιστικά στην άνοδο των συνολικών εξαγωγών όλη αυτή την περίοδο. Ωστόσο, ο περιορισμός των ρυθμών αύξησης των εξαγωγών πετρελαιοειδών το τελευταίο διάστημα, έχει αντίστοιχο αντίκτυπο και στη διαμόρφωση του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, δεδομένης της σταθεροποίησης των εξαγωγών σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων στην περιοχή των 8,3-8,5 δις ευρώ για τις περιόδους των μηνών Ιανουάριος-Ιούνιος, κάθε έτους.

 

Οι εισαγωγές

 

Οι πιέσεις που αφορούν στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας, αποτυπώνονται και στις εισαγωγές. Συγκεκριμένα, τον περασμένο Ιούνιο προέκυψε νέα μείωση των εισαγωγών, τόσο συνολικά (-9,2%, στα 3,77 δις ευρώ), όσο και εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών (-2,4%). Και στην περίπτωση των εισαγωγών η μείωση αυτή είναι μεγαλύτερη των αρχικών προβλέψεων (-8,7%).

 

Οι εισαγωγές της χώρας, ήταν μειωμένες τόσο από τις χώρες της ΕΕ (-2,2%), όσο και από τις Τρίτες Χώρες (-15,3%). Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών (-1,1% για τις χώρες της ΕΕ και -5,2% από τις Τρίτες Χώρες).

 

Σε επίπεδο 6μήνου, οι συνολικές εισαγωγές της Ελλάδας από τις χώρες της ΕΕ μειώθηκαν κατά 3,3% και από τις Τρίτες Χώρες κατά 8,6%. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών προκύπτει υποχώρηση κατά 3% για τις χώρες της ΕΕ και κατά 13,4% στις εισαγωγές από Τρίτες Χώρες.

 

Όπως και στην περίπτωση των εξαγωγών, έτσι και στις εισαγωγές επιβεβαιώνεται η αυξανόμενη εξάρτηση του εξωτερικού εμπορίου της χώρας από τα πετρελαιοειδή. Ενώ λοιπόν, στο α’ εξάμηνο του 2011, οι εισαγωγές των πετρελαιοειδών αντιστοιχούσαν στο 28,5% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 36,4% το 2012, για να σταθεροποιηθεί στα επίπεδα αυτά (36,5%) με οριακή αύξηση και το 2013.

 

Το ισοζύγιο

 

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω εξελίξεων, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας παρουσιάζει περαιτέρω βελτίωση, τόσο για τον μήνα Ιούνιο του 2013 (-9,9%, στο 1,68 δις ευρώ, από 1,86 δις τον Ιούνιο του 2012), όσο και στο α’ εξάμηνο του έτους (-18,8%, στα 9,7 δις ευρώ από 11,9 δις ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2012).

 

Να σημειωθεί ότι το επιμέρους έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας για τον κλάδο των πετρελαιοειδών παρουσιάζει ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση, στα επίπεδα του -31,1% (-3,19 δις ευρώ, έναντι -4,6 δις ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2012), ήτοι από σύνολο 8,52 δις ευρώ εισαγωγών πετρελαιοειδών στο α’ εξάμηνο του 2013, προκύπτουν εξαγωγές 5,33 δις ευρώ για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων.