«Απαράδεκτη οικονομική αιμορραγία» η εισαγωγή φαρμάκων που μπορούμε να παράγουμε

Η εισαγωγή φαρμάκων τα οποία μπορούν να παραχθούν στη χώρα από ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες σε φθηνότερες τιμές και με σημαντική προστιθέμενη αξία, αποτελεί «απαράδεκτη οικονομική αιμορραγία»…

View More «Απαράδεκτη οικονομική αιμορραγία» η εισαγωγή φαρμάκων που μπορούμε να παράγουμε

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

    Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση της σημασίας του κλάδου των κατασκευών για την ελληνική οικονομία, στην εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την…

View More Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Δείκτες τιμών και συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων: α΄ τρίμηνο 2014

  Τράπεζα της Ελλάδος. Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα,(1) εκτιμάται ότι οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) το…

View More Δείκτες τιμών και συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων: α΄ τρίμηνο 2014

Tα μεγέθη των 100 μεγαλύτερων βιομηχανιών το 2012

Επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών τους, σε ενοποιημένη βάση, παρουσίασαν οι 100 μεγαλύτερες βιομηχανικές επιχειρήσεις (βάσει κύκλου εργασιών 2012) στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα της Direction…

View More Tα μεγέθη των 100 μεγαλύτερων βιομηχανιών το 2012