Αναξιοποίητοι από την Ελλάδα πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Την ανάγκη να ενεργοποιηθούν οι φορείς και να μην αφήνουν αναξιοποίητες δυνατότητες ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που μπορούν να αντιμετωπίσουν, έστω και σε περιορισμένο βαθμό, την ανεργία επεσήμανε με ανακοίνωσή του ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, με την ευκαιρία της ψήφισης από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, την Τρίτη 23 Οκτωβρίου, οικονομικής βοήθειας ύψους 25,9 εκατ. ευρώ από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για προγράμματα επανεκπαίδευσης και εύρεσης νέας απασχόλησης. Αφορά σε 8.000 περίπου άνεργους από 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σουηδία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία και Δανία) από φαρμακοβιομηχανίες, εταιρείες τηλεφωνίας, επιχειρήσεις κατασκευής κτιρίων, αλουμινοκατασκευών, μεταλλικών προϊόντων, αυτοκινήτων, εκτυπωτικών μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Οι σχετικές αιτήσεις είχαν υποβληθεί από τα  τέλη του 2011 μέχρι τα μέσα του 2012.

 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, με μέγιστο ετήσιο ποσό 500 εκατ. ευρώ.

 

Τα προγράμματα που εγκρίθηκαν σε αυτή την σύνοδο του Ευρωκοινοβουλίου –όπως και τα αντίστοιχα στην  προηγούμενη Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τον Σεπτέμβριο για άλλους 900 άνεργους από Δανία και Ισπανία  – περιλαμβάνουν δέσμη συντονισμένων μέτρων συμβουλευτικής, κατάρτισης και υποστήριξης για την επανένταξη στην αγορά εργασίας, όπως:

–  υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης,

–  εξατομικευμένα πακέτα στοχευμένης κατάρτισης ή κύκλους κατάρτισης για την απόκτηση προσόντων, εργαστήρια και ομάδες «ομοτίμων»,

–  συνοδευτικά μέτρα και αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό,

– διεξοδική παροχή συμβουλών για την δημιουργία νέας επιχείρησης, χορηγίες με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας,

– αναζήτηση εργασίας και πριμοδότηση ενεργοποίησης,

– υπηρεσίες πλαισίωσης και παροχής συμβουλών σε μια νέα θέση εργασίας και στη διάρκεια της ανεργίας,

– επιδόματα κάλυψης των αναγκών διαβίωσης και υποτροφίες σπουδών.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, δήλωσε σχετικά:

 

«Το ερώτημα που θέσαμε εδώ και ένα μήνα μετά και την σχετική απάντηση της Κομισιόν παραμένει αναπάντητο και αμείλικτο από πλευράς κυβέρνησης: Γιατί η Ελληνική κυβέρνηση με τη συνεργασία και άλλων φορέων δεν υποβάλει  ανάλογες αιτήσεις, ώστε να εκμεταλλευθεί τους διαθέσιμους πόρους, σε όφελος των απολυμένων στο ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο, τον χώρο της οικοδομής, των κατασκευών γενικότερα, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συναφών δραστηριοτήτων ή άλλων κλάδων που έχουν πληγεί από την ύφεση και την ανεργία; Το Ταμείο μπορεί να αξιοποιηθεί – όπως έχουμε τονίσει και επιβεβαιώνεται και από τις πρόσφατες εγκρίσεις προγραμμάτων – όχι μόνο σε περιπτώσεις μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν κλείσει κι απολύσει μαζικά εκατοντάδες εργαζόμενους αλλά και για ένα σύνολο μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από συναφείς κλάδους. Αρκεί, βέβαια, να υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία και τεκμηρίωση.

Οι Ελληνικές κυβερνήσεις συνεχίζουν να παρουσιάζονται διαχρονικά μη ικανές ακόμα και σε διαχειριστικό επίπεδο, δεν μπορούν να κάνουν τις κατάλληλες κινήσεις για να απορροφήσουν αποτελεσματικά ευρωπαϊκούς πόρους που είναι διαθέσιμοι. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν αδιάθετοι πόροι τόσο από το ΕΣΠΑ (περίπου 12 δις από τους οποίους είναι πιθανόν να μην απορροφηθούν τελικών 5-7,5 δις) είτε από άλλες ευρωπαϊκές πηγές.   Η σημερινή κυβέρνηση έχει απορροφηθεί επί μήνες πλήρως από το θέμα των περικοπών αντί να επενδύσει (έστω και παράλληλα) σε προσπάθειες μείωσης των κοινωνικών προβλημάτων και της ανεργίας αλλά και αναζωογόνησης της οικονομίας. Δεν υπάρχει περιθώριο να χάνεται σήμερα ούτε Ευρώ, πόσο περισσότερο ευκαιρίες να εισρεύσουν μερικά εκατομμύρια ευρώ στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Αν η κεντρική διοίκηση καταρρέει, έχουν υποχρέωση οι αυτοδιοικητικοί, επαγγελματικοί και κοινωνικοί φορείς να κινητοποιηθούν και να πιέσουν αλλά και να συνεργαστούν με την κεντρική διοίκηση στην κατεύθυνση να εξασφαλιστούν πόροι για την πραγματική οικονομία. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση προσφέρει μια -περιορισμένη έστω- δυνατότητα για να ανακουφιστούν μερικές χιλιάδες εργαζόμενοι αλλά και για να αναζωογονηθούν οικονομικοί τομείς, ιδιαίτερα σε πράσινη κατεύθυνση. Η μείωση της ανεργίας πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κοινωνία».

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – αίτηση EGF/2012/001 IE/Talk Talk 

Έκθεση:  Frédéric Daerden (A7-0322/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2012/001 IE/Talk Talk από την Ιρλανδία)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2011/015/SE/AstraZeneca 

Έκθεση:  Dominique Riquet (A7-0325/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2011/015/SE/AstraZeneca από την Σουηδία)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2011/019 ES/Galicia Metal της Ισπανίας

Έκθεση:  Alexander Alvaro (A7-0323/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2011/019 ES/Galicia Metal από την Ισπανία)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2011/009 NL/Zalco των Κάτω Χωρών

Έκθεση:  Frédéric Daerden (A7-0334/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2011/029 NL/Gelderland Construction 41, από τις Κάτω Χώρες)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2011/021 NL/Zalco 

Έκθεση:  Frédéric Daerden (A7-0324/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2011/021 NL/Zalco από τις Κάτω Χώρες)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2010/015 FR Peugeot της Γαλλίας

Έκθεση:  Jean Louis Cottigny (A7-0333/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/015 FR/Peugeot από την Γαλλία)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση : αίτηση EGF/2012/003 DK/VESTAS – Δανία

Έκθεση:  László Surján (A7-0345/2012)

Έκθεση επί της πρότασης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EG F/20127003 DK/Vestas απότην Δανία)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2012/002 DE/manroland/Γερμανία

Έκθεση:  José Manuel Fernandes (A7-0346/2012)

Έκθεση επί της πρότασης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EG F/2012/002 DE/manroland από την Γερμανία