Είναι ιδιωτική ΑΕ η Τράπεζα της Ελλάδας;

 

Δ. Καζάκης Πρώτο: Το γεγονός ότι η Τράπεζα της Ελλάδας είναι ιδιωτική ΑΕ μπορείς να το διαπιστώσεις από το Καταστατικό της. Είναι αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο της ΤτΕ. Δεύτερο, από ολόκληρη την Ευρώπη, τρεις είναι ιδιωτικές ΑΕ κεντρικές τράπεζες. Της Ελλάδας, της Αυστρίας και του Βελγίου. Όλες οι άλλες έχουν κρατικοποιηθεί μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Με πρώτη την Τράπεζα της Αγγλίας που παραμένει κρατική από το 1945!


Στο καταστατικό της ΤτΕ έχουμε: άρθρο 1 το οποίο ορίζει σύσταση Ανωνύμου Εταιρείας. Το άρθρο 8 που ορίζει το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ. Στο άρθρο αυτό μάλιστα ορίζεται ότι το Δημόσιο και οι δημόσιες επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να κατέχουν αμέσως ή εμμέσως μετοχές της Τράπεζας πάνω από τριανταπέντε εκατοστά του ονομαστικού κεφαλαίου της. Στο άρθρο 8 αναφέρεται δηλαδή ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι πολυμετοχική ιδιωτική εταιρία, και ενώ δεν αναφέρει κανέναν περιορισμό όσον αφορά στο ποσοστό κατοχής ενός φυσικού προσώπου, αναφέρει ρητά ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν μπορεί να κατέχει πάνω του 35%, δηλαδή η τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να ανήκει ολόκληρη σε έναν ιδιώτη, αλλά δεν μπορεί ποτέ να έλθει στα χέρια του ελληνικού δημοσίου.

 

Άρθρο 11 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Τράπεζας. Για να μην τα πολυλογούμε θα αναφέρουμε το άρθρο 46 σύμφωνα με το οποίο η Τράπεζα δεν δύναται να παρέχει ευκολίας προς το Δημόσιο ή τις Δημόσιες Επιχειρήσεις αμέσως ή εμμέσως δια προεξοφλήσεων, δανείων, προκαταβολών, ή υπερβάσεων πιστώσεων. Ούτε η Τράπεζα δύναται να εγγυάται γραμμάτια του Δημοσίου Ταμείου, ή άλλες υποχρεώσεις του Δημοσίου ή των Δημόσιων Επιχειρήσεων. Ο λόγος είναι απλός: Η Τράπεζα είναι ιδιωτική και απόλυτα κερδοσκοπική. Με το άρθρο 47 ο υπουργός οικονομικών ορίζει επίτροπο στην Τράπεζα με σκοπό να αντιτίθεται σε κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία αντιτίθεται στους νόμους του κράτους. Αν υπάρξει τέτοια περίπτωση η διαφορά επιλύεται με διαιτητική επιτροπή. Με το άρθρο 48 ούτε στο κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας, ούτε σε οιοδήποτε υποκατάστημα δικαιούται εκπρόσωπος του Δημοσίου να ερευνά τα βιβλία της Τραπέζης. Μόνο ο Επίτροπος δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία από την Διοίκηση, αλλά να ελέγξει ο ίδιος δεν μπορεί. Ο Επίτροπος του Κράτους υποχρεούται να τηρή αυστηρά εχεμύθεια σχετικά με τις υποθέσεις της Τράπεζας.

 

Η Π. Καμμένος στη συνάντηση αρχηγών με τον Κάρολο Παπούλια για την συγκρότηση κυβέρνησης στις 15/5/2012 είπε: «Πιστεύουμε ότι πρέπει άμεσα να γίνει η ανάληψη του καταστατικού ελέγχου και της μετοχικής πλειοψηφίας της Τραπέζης της Ελλάδος. Χωρίς την Τράπεζα της Ελλάδος –η οποία θα ήθελα εδώ να πω ότι είναι η μόνη τράπεζα μαζί με την Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου, η οποία διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο- δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα!»

 

Στην ίδια συνεδρίαση ο Ευάγγελος Βενιζέλος απάντησε: «Ως Υπουργός Οικονομικών έχω τοποθετηθεί δια μακρόν και στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής και στην Ολομέλεια για την ανάγκη η Τράπεζα της Ελλάδας να καταστεί αποκλειστική εκδοτική τράπεζα και όχι ανώνυμη εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Έχω απαντήσει σε σχετική πρόταση της κας Βάσως Παπανδρέου, Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων στην προηγούμενη Βουλή, και μετέφερα ότι αυτό που λέτε, ήταν και είναι η επιθυμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό που λέτε εσείς και αυτό που είπα και εγώ, γιατί το πιστεύω, το είπε πρώτος απευθυνόμενος σε μένα, μόλις ορκίστηκα Υπουργός Οικονομικών, το τότε αρμόδιο μέλος της Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κ. Στάρκ, ο οποίος καταγράφεται στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ως γνωστό «γεράκι». Πράγματι, λοιπόν, είμαστε οι μόνες χώρες, η Ελλάδα και το Βέλγιο, που έχουν Κεντρική Τράπεζα ανώνυμη εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο με ιδιώτες μετόχους, αλλά υπό τον απόλυτο και ασφαλή έλεγχο του δημοσίου, υπό τον απόλυτο, καθαρό έλεγχο του δημοσίου. Ξέρετε γιατί έγινε αυτό; Έγινε αυτό, όπως έχει εξηγήσει δια μακρόν με έγγραφό της προς τη Βουλή η Τράπεζα της Ελλάδας, διότι κάποτε, το 1929 δηλαδή, έκριναν ότι για λόγους έλλειψης εμπιστοσύνης προς το δημόσιο, έπρεπε η Τράπεζα της Ελλάδας να είναι ανώνυμη εταιρεία. Αυτοί οι λόγοι έχουν εκλείψει. Η εξαγορά των μετοχών των ιδιωτών μετόχων δεν είναι μία ασφαλής μέθοδος. Γι’ αυτό και έχουμε επιλέξει ασφαλή μέθοδο σταδιακής αλλαγής της μορφής της Τράπεζας της Ελλάδας με αλλαγή του καταστατικού της. Όμως πάντως, αυτό που λέτε δεν είναι ούτε νέο ούτε πρωτότυπο. Το έχω πει, το έχω προτείνει, το αναζητά και η Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας.»

 

Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η Τράπεζα της Ελλάδας δημιουργήθηκε από την Τράπεζα της Αγγλίας, η οποία εκείνη την εποχή ήταν κι αυτή ιδιωτική. Δεν πέρασε στο δημόσιο γιατί έπρεπε τόσο οι Βρετανοί, όσο και οι κύριοι ιδιώτες δανειστές της Ελλάδας (Χάμπρο, Ρότσιλντ, κ.ά) να ελέγχουν την έκδοση χρήματος, αλλά και τον δημόσιο δανεισμό της χώρας. Την εποχή εκείνη η Βρετανία έβλεπε την βρετανική λίρα στερλίνα να υποχωρεί κατά κράτος έναντι του δολαρίου στις διεθνείς συναλλαγές. Έτσι αποφάσισε να κλωνοποιήσει την Τράπεζα της Αγγλίας σε όλες τις χώρες προτεκτοράτα της με σκοπό να διατηρήσει τις οικονομίες αυτές στον χώρο επιρροής της λίρας.

   

Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο της ΤτΕ με ονομαστικές μετοχές σε ιδιώτες ήταν και παραμένει ο ιδανικότερος τρόπος να κατέχονται οι μετοχές από αφανείς μετόχους και ισχυρά ξένα συμφέροντα. Στη διεθνή αγορά διακινείται η πληροφορία ότι πίσω από τους ιδιώτες κατόχους μετοχών της Τράπεζας βρίσκονται οι Σόρος, Fidelity, Πετερσον, ιδρυτής της Blackrock και άλλοι. Πίσω από τις κλειστές πόρτες της Τράπεζας της Ελλάδος, τις οποίες κανείς εισαγγελέας δεν έχει δικαίωμα να παραβιάσει μιας και αποτελεί «κράτος εν κράτει» λόγω της Συνθήκης της Λισαβόνας και της συμμετοχής της στο ευρωσύστημα, διαπλέκονται τα κόμματα εξουσίας με τους ισχυρούς βαρόνους του χρήματος σε διεθνές επίπεδο.

 

http://www.dimitriskazakis.blogspot.gr/2013/03/blog-post_3.html