Εκλογική Ιστορία της Κύπρου

 

Παρουσίαση

του βιβλίου

του Βασίλη Πρωτοπαπά

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Πολιτευτές, κόμματα και εκλογές στην Αγγλοκρατία 1878-1960

 

στο Σπίτι της Κύπρου

Τη Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012, το Σπίτι της Κύπρου και οι Εκδόσεις Θεμέλιο παρουσίασαν στο Σπίτι της Κύπρου το βιβλίο του κ. Βασίλη Πρωτοπαπά, με τίτλο ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: Πολιτευτές, κόμματα και εκλογές στην Αγγλοκρατία 1978-1960.

Εκλογική Ιστορία της Κύπρου

Η μελέτη του κ. Πρωτοπαπά επιδιώκει να συμβάλει στο επιστημονικό πεδίο που πραγματεύεται τα πολιτικά κόμματα, τα εκλογικά συστήματα και, σε μικρότερο βαθμό, την εκλογική συμπεριφορά, διερευνώντας και καταγράφοντας αναλυτικά την εκλογική ιστορία και εμπειρία των Ελλήνων της Κύπρου κατά την περίοδο που το νησί βρισκόταν υπό βρετανική διοίκηση (1878-1960). Μέσα από την εξαντλητική μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, την επίμοχθη έρευνα του κυπριακού τύπου και την εκτενή παράθεση πληθώρας πρωτογενών πηγών, ο συγγραφέας επιχειρεί την ανάλυση και ερμηνεία του ανταγωνισμού των μεμονωμένων πολιτευτών και των οργανωμένων πολιτικών σχημάτων, όπως εκφράστηκε μέσα από την εκλογική αντιπαράθεση για τις έδρες στο Νομοθετικό Συμβούλιο (1883-1931) και, μετά την κατάργηση του σώματος αυτού, για τις έδρες στα Συμβούλια των Δημαρχείων (1943-1953), ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αξιολόγηση της εκλογικής επιρροής των διαφόρων κοινωνικών και ιδεολογικών ρευμάτων και στην ερμηνεία της συγκρότησής τους σε ένα άτυπο διπαραταξιακό σύστημα κομμάτων και οργανώσεων μετά το 1940.