Εκπαιδευτικά παιχνίδια της ΕΚΤ

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) του Ευρωσυστήματος έθεσαν στη διάθεση του κοινού ένα νέο διαδικτυακό εκπαιδευτικό παιχνίδι με τίτλο «Top Floor – Ο δρόμος προς την κορυφή!».

Το παιχνίδι απευθύνεται σε νέους από 18 έως 25 ετών. Πρόκειται για ένα διαδραστικό κουίζ το οποίο εκτυλίσσεται στους ανελκυστήρες μιας εικονικής εκδοχής των μελλοντικών κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ.

 

Οι παίκτες καλούνται να παραδώσουν επτά έγγραφα εργασίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ το οποίο συνεδριάζει στον τελευταίο όροφο του κτιρίου. Καθώς ανεβαίνουν τους ορόφους, οι παίκτες απαντούν σε μια σειρά ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής για το θεσμικό πλαίσιο, την οργάνωση και τα καθήκοντα της ΕΚΤ, του Ευρωσυστήματος και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Με κάθε σωστή απάντηση λαμβάνουν και ένα έγγραφο.

Έτσι, μέσα από μια διασκεδαστική και ταυτόχρονα ενημερωτική εμπειρία, οι παίκτες του «Top Floor – Ο δρόμος προς την κορυφή!» μπορούν να γνωρίσουν καλύτερα το σύνθετο έργο της ΕΚΤ, του Ευρωσυστήματος και του ΕΣΚΤ. Ειδικότερα, αποκτούν μια εικόνα των στοιχείων και των αναλύσεων που λαμβάνει υπόψη το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει για τα επιτόκια στη ζώνη του ευρώ.

Το «Top Floor – Ο δρόμος προς την κορυφή!» είναι το τρίτο εκπαιδευτικό παιχνίδι αυτού του τύπου που αναπτύσσει η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος. Είχαν προηγηθεί το 2010 το «€conomia – Το παιχνίδι της νομισματικής πολιτικής» και το «Inflation Island». Όπως και τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, το νέο παιχνίδι είναι διαθέσιμο σε 22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ στην εκπαιδευτική ενότητα του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ (http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational) ή στους δικτυακούς τόπους των ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος.