Έκτακτο Παγκόσμιο Συνέδριο Ποντιακού Ελληνισμού

Το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων (ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε.), που διορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1173/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 22.6.2013 με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, όπως προβλέπει το άρθρο 11Β΄ του ισχύοντος καταστατικού και σε εφαρμογή του διατακτικού της απόφασης του Δικαστηρίου, αποφάσισε να συγκαλέσει έκτακτο παγκόσμιο συνέδριο (γενική συνέλευση) με μοναδικό θέμα εκλογή προεδρείου και εφορευτικής επιτροπής και αρχαιρεσίες για εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτικής επιτροπής. Θα προηγηθεί ενημέρωση των συνέδρων από την προσωρινή διοίκηση και διάλογος για την πορεία και προοπτική της ΔΙ.ΣΥ.ΠΕ.

Διαβάστε εδώ όλη την ανακοίνωση σχετικά με το συνέδριο, τις υποψηφιότητες και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.