Έλεγχος φωτογραφιών στο διαδίκτυο

Το Internet Watch Foundation ενημερώνει τους νέους για την πιθανότητα να χαθεί ο έλεγχος των φωτογραφιών τους και των βίντεο τους κατά το ανέβασμα τους στο Διαδίκτυο

 

Η Ελληνική Ανοικτή Γραμμή SafeLine που ιδρύθηκε το 2003 και δέχεται  καταγγελίες για παράνομο περιεχόμενο του Διαδικτύου, συνεχίζει τη δράση της με την υποστήριξη  του προγράμματος “Safer Internet” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. H SafeLine είναι ο επίσημος ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Ανοικτών Γραμμών Διαδικτύου INHOPE (www.inhope.org) μέσω του οποίου συνεργάζεται με το Internet Watch Foundation.

Η παραπάνω ενημέρωση αποτελεί αποτέλεσμα μιας έρευνας που διεξήχθη από το Internet Watch Foundation (IWF). Η έρευνα αυτή αποδεικνύει ότι το 88% των αυτοδημιουργημένων εικόνων και βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου που βρέθηκαν στο Διαδίκτυο από τους αναλυτές της έρευνας, είχαν παρθεί από την αρχική τους τοποθεσία και είχαν ανέβει σε άλλους ιστοχώρους.

Τα ευρήματα της έρευνας θα προωθηθούν στο Αγγλικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου – μια σύμπραξη συνεργασίας μεταξύ των  IWF, Childnet International και South West Grid for Learning (SWGfL), με σκοπό την ενδυνάμωση και υποστήριξη των παιδιών και των νέων στην ασφαλή χρήση του Διαδικτύου.

Τα Childnet International και SWGfL έχουν αναπτύξει δύο μέσα αφύπνισης και ενημέρωσης πάνω στις πιθανές συνέπειες ανταλλαγής σεξουαλικών εικόνων και βίντεο καθώς και παροχής συμβουλών και καθοδήγησης των νέων, οι οποίοι έχουν ανταλλάξει τέτοιου είδους εικόνες.

Η έρευνα αυτή, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα που είχαν συλλέξει οι αναλυτές διαδικτυακού περιεχομένου του IWF κατά τη διάρκεια του μήνα Σεπτεμβρίου 2012, είχε σκοπό να δημιουργήσει μια εικόνα για το πόσες εικόνες και πόσα βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου δημιουργούνται από τους ίδιους τους νέους και  υπάρχουν στο Διαδίκτυο.

Σκοπός της ήταν επίσης να ανακαλυφθεί πόσο από αυτό το περιεχόμενο έχει αντιγραφεί από την αρχική πηγή του και έχει τοποθετηθεί σε άλλους ιστοχώρους. Σε λιγότερο από 48 ώρες εργασίας, οι αναλυτές του IWF συνάντησαν πάνω 12,000 τέτοιες εικόνες και τέτοια βίντεο διανεμημένα σε πάνω από 68 ιστοχώρους.

Οι περισσότερες από αυτές τις εικόνες και τα βίντεο (88%) εμφανίστηκαν σε «παρασιτικούς ιστοχώρους», που σημαίνει ότι ελήφθησαν από την αρχική τους τοποθεσία και δημοσιεύθηκαν σε άλλους ιστοχώρους.

 

 

Οι παρασιτικοί αυτοί ιστοχώροι είχαν δημιουργηθεί για το μοναδικό σκοπό της διάθεσης σεξουαλικών εικόνων και βίντεο νέων ατόμων, και ως εκ τούτου περιείχαν μεγάλη ποσότητα σεξουαλικού περιεχομένου.

Η Susie Hargreaves, η Πρόεδρος του Internet Watch Foundation, αναφέρει: «Η έρευνα επιβεβαιώνει μια ανησυχητική ένδειξη ως προς τον αριθμό των διαδικτυακών εικόνων και βίντεο, όπου απεικονίζονται νέοι να εκτελούν σεξουαλικές πράξεις και να ποζάρουν. Υπογραμμίζει επίσης το πρόβλημα που υπάρχει στον έλεγχο αυτών των εικόνων: μόλις μια εικόνα αντιγραφεί σε έναν παρασιτικό ιστοχώρο, η απλή αφαίρεσή της από τον διαδικτυακό λογαριασμό δεν θα είναι πλέον επαρκής. Οι νέοι πρέπει να αντιληφθούν ότι μόλις η εικόνα ή το βίντεο εμφανιστεί στο Διαδίκτυο, δε θα μπορέσουν ποτέ να το αφαιρέσουν πλήρως».

Κύριες πληροφορίες και βασικά ευρήματα της έρευνας:

 1. Ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας ήταν 47 ώρες εργασίες σε τέσσερις εβδομάδες.
 2. Συνολικά  12.224 εικόνες και βίντεο αναλύθηκαν και καταγράφηκαν.
 3. Το περιεχόμενο βρέθηκε σε 68 διακριτούς ιστοχώρους.
 4. Βρέθηκαν 7.147 εικόνες.
 5. Βρέθηκαν 5.077 βίντεο.
 6. Βρέθηκαν 5.001 στοιχεία τα οποία περιείχαν και εικόνα και βίντεο.
 7. Από τις/τα 12.224 εικόνες/βίντεο, 10,776 βρέθηκαν σε παρασιτικούς ιστοχώρους.
 8. Οπότε, το 88% του περιεχομένου είχε παρθεί από τον αρχικό ιστοχώρο.
 9. Σε μόνο 14 περιπτώσεις, οι αναλυτές δεν μπόρεσαν να καθορίσουν κατά πόσο ο χώρος
  δεν ήταν παρασιτικός ιστοχώρος.

Για περισσότερες πληροφορίες πάνω στην έρευνα αυτή, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.iwf.org.uk