Ελλάδα-Αζερμπαϊτζάν, προκλήσεις και ευκαιρίες επιχειρηματικών συνεργασιών

Στις 18/12/2012 ο  ΥΦΥΠΕΞ Κ. Τσιάρας  τόνισε στην ημερίδα του Ελληνοαζέρικου Εμπορικού και Οικονομικού Επιμελητηρίου με θέμα: «Ελλάδα-Αζερμπαϊτζάν, προκλήσεις και ευκαιρίες επιχειρηματικών συνεργασιών»

«Στην εποχή της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και των ταχύτατων αλλαγών, οι απαιτήσεις προσαρμογής είναι μεγαλύτερες από ποτέ.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα εκείνοι που πορεύονται με εξωστρεφή στρατηγική, σχέδιο και αξιοποιούν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Κάτω από αυτό το πρίσμα, η σημερινή εκδήλωση του Επιμελητηρίου σας και η συμμετοχή επιχειρηματιών από διάφορους κλάδους, αποτελεί την αφετηρία μίας μεθοδικής ενίσχυσης των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Φίλες και Φίλοι,
Κατά την περίοδο 2004 – 2009, είχα τη δυνατότητα, ως μέλος αρχικά και Πρόεδρος στη συνέχεια της ομάδας κοινοβουλευτικής φιλίας Ελλάδας – Αζερμπαϊτζάν, να γνωρίσω τις προσπάθειες ανάπτυξης της χώρας.
Και η πραγματικότητα είναι πως έγιναν πολύ σημαντικά βήματα προς μία οικονομία φιλόξενη στις επενδύσεις και θετική στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις.

Τα οικονομικά στοιχεία αποκαλύπτουν τη δυναμική που μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και στο Αζερμπαϊτζάν.
Σημειώστε εδώ πως οι δύο χώρες έχουν σχεδόν ολοκληρώσει το θεσμικό πλαίσιο, μετά από την υπογραφή σημαντικών συμφωνιών σε όλους τους τομείς.

Η επίσκεψη  του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Μπακού, τον Απρίλιο 2011, και η 3η σύνοδος της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής για την οικονομική  βιομηχανική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, στο Μπακού, στις 2 Φεβρουαρίου 2011, υπήρξαν αποτελεσματικές και έδωσαν ώθηση στη διμερή οικονομική και εμπορική μας συνεργασία.

Στην πράξη τώρα, γιατί η πράξη είναι αυτή που ενδιαφέρει την επιχειρηματικότητα, η αγορά του Αζερμπαϊτζάν παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες για τις Ελληνικές επιχειρήσεις.
Το μερίδιό μας όμως μέχρι σήμερα είναι ελάχιστο διότι από το σύνολο των γενικών εισαγωγών του Αζερμπαϊτζάν, -9,7δις $-, οι εισαγωγές από τη χώρα μας ανέρχονται μόνο σε  8 εκατ. Ευρώ.
Αντίθετα, οι ελληνικές εισαγωγές από το Αζερμπαϊτζάν  ανέρχονται σε 116 εκ. ευρώ.

Υπάρχει συνεπώς προοπτική για τις ελληνικές επιχειρήσεις και εδώ το Ελληνο-Αζερικό Επιμελητήριο καλείται να παίξει ένα σημαντικό  ρόλο.
Ρόλο υποστήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, ενημέρωσης και δημιουργίας επαφών και διασυνδέσεων στη φίλη χώρα.

Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένης μορφής συνεργασίας.
Μετά την επίσκεψη του Αζέρου Υπουργού Επειγόντων Περιστατικών στην Ελλάδα το 2010, Αζέροι επιχειρηματίες επισκέφθηκαν την περιοχή Ημαθίας και πραγματοποίησαν  μεγάλη παραγγελία για αγορά κονσερβοποιημένων ροδακίνων.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, πως μπορούμε να εργαστούμε από κοινού, ώστε να υπάρξουν και άλλες επιτυχημένες συνεργασίες σε διάφορους τομείς.
Όπως ο τομέας των κατασκευών.
Η έκθεση ‘ΒAKUBUILD’, στην οποία συμμετείχαν το 2012 πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες, έδωσε θετικά αποτελέσματα και ήταν σημαντική ευκαιρία για νέες δραστηριότητες.
Κυρίες και Κύριοι,
και τα αριθμητικά και τα ποιοτικά στοιχεία επιβεβαιώνουν, πως υπάρχουν σημαντικές προοπτικές και ευκαιρίες για να ενισχύσουμε και να διευρύνουμε την οικονομική και εμπορική μας συνεργασία.
Για τις ελληνικές επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία, η μεγάλη πρόκληση έχει το όνομα της εξωστρέφειας.
Η εξωστρέφεια όμως είναι η άλλη όψη της καινοτομίας.
Και μαζί, είναι οι δύο πλευρές της ανάπτυξης.
Αυτός είναι ο δρόμος για να βγει η χώρα μας από την κρίση.
Αυτός είναι ο δρόμος για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αποδείξει, πως, όταν αξιοποιούν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, όταν επενδύουν στην καινοτομία και στην ποιότητα, μπορούν με επιτυχία να ανταγωνιστούν στο διεθνή επιχειρηματικό στίβο.
Το Ελληνο-αζερικό επιμελητήριο ανοίγει μία νέα πύλη επιχειρηματικής δραστηριότητας και συνεργασίας.
Εύχομαι την πύλη αυτή να διαβαίνουν ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις από τις δύο χώρες.
Αυτό άλλωστε σημαίνει ‘συνεργασία στην πράξη’!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας».