Τὰ νησιά μας;

Ἔφτασε ἡ στιγμὴ ποὺ σιγά-σιγὰ θὰ ἀρχίσει τὸ ξεπούλημα (ΠΑΝΤΟΤΕ σὲ τιμὴ εὐκαιρίας) τῶν ἀκατοίκητων νησιῶν μας.

Τὸ ἑλληνικό(;) κράτος κατέβαλλε μύριες ὅσες προσπάθειες γιὰ νὰ μείνουν τὰ πολλὰ καὶ ὡραιότατα νησιά μας χωρίς κατοίκους. Ἀρκετὰ ἀπὸ αὐτὰ φυτοζωοῦν, φτάνοντας σὲ σημεῖο νὰ προσφέρονται οἱ Τοῦρκοι (!!!!!!!) νὰ τὰ βοηθήσουν μὲ συγκοινωνίες καὶ παροχὲς βασικῶν εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης.

Κάποια ξέμειναν τελικά ἀπὸ κατοίκους. Τελευταῖο παράδειγμα τὸ νησὶ τῆς Ρῶ. Ἡ φασίστρια/κωλόγρια ποὺ φύλαγε Θερμοπύλες καὶ κάθε μέρα σήκωνε τὴν ἑλληνικὴ σημαία ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ πέθανε. Ἔτσι ξεβρώμισε ἡ γῆ ἀπὸ ἄλλον ἕναν ἐθνικιστὴ Ἕλληνα.

Ἄλλα νησάκια ἦταν ἔτσι καὶ ἀλλιῶς ἀκατοίκητα. Προφανῶς ἀπὸ αὐτὰ τὰ τελείως «ἄχρηστα» νησιὰ θὰ ξεκινήσει τὸ ξεπούλημα. Τζάμπα ἐξάλλου ἡ Ψαρούδα-Μπενάκη εἶπε ὅτι θὰ ὑποστοῦμε μείωση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας μας;

Ἦρθε λοιπὸν ἡ ὥρα γιὰ τὸ γενικὸ ξεπούλημα. Τὰ νησιὰ (ξανά)προετοιμάζονται νὰ πουληθοῦν σὲ τουριστικὲς ἐταιρίες. Μερικοὶ ἀναρωτιοῦνται μήπως θὰ ἦταν καλὸ κάτι τέτοιο, ἀφοῦ μία ἐπένδυση μίας ξένης ἐταιρίας στὴν Ἑλλάδα θὰ ἔδινε δουλειὰ καὶ σὲ Ἕλληνες.

Μακάρι νὰ γινόταν αὐτό.

Ἀλλὰ γενικά, στοὺς καιροὺς ποὺ ζοῦμε, θὰ πρέπει ΠΑΝΤΟΤΕ νὰ σκέφτεται κανεὶς τὸ χειρότερο σενάριο. Ἐγὼ τουλάχιστον αὐτὸ κάνω καὶ συνήθως «δυστυχῶς» δικαιώνομαι.

Παράδειγμα:

Μία γερμανικὴ ἐταιρία ἀγοράζει ἕνα νησί. Στήνει ἀφαλάτωση, βιολογικὸ καθαρισμό, λιμάνι, ξενοδοχεῖο, δρόμους, δέντρα κλπ.

Χρησιμοποιεῖ γερμανοὺς ἐργάτες, γερμανικὴ τεχνολογία, γερμανικὰ ὑλικά.

Χρησιμοποιεῖ γερμανοὺς ὑπαλλήλους καὶ (λόγω τῆς κρατικῆς ἀνικανότητας) κατώτερο προσωπικὸ (ποὺ δὲν θὰ ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς τουρίστες) ἀνατολικοευρωπαίους μὲ μισθοὺς πείνας τῶν 200 εὐρώ.

Φέρνει τουρίστες μὲ τσάρτερς ἢ κρουαζιερόπλοια.

Τοὺς ταΐζει τούρκικα ψάρια, αἰγυπτιακὲς πατάτες, ἱσπανικὸ λάδι, γερμανικὰ τυριά, ρετσίνα Καλιφόρνιας, σταφύλια Νοτίου Ἀφρικῆς κλπ.

Θὰ τοὺς πουλήσει καὶ μερικὰ ἀναμνηστικὰ (τσολιαδάκια καὶ Ἀκροπόλεις) φτιαγμένα στὴν Κίνα.

Ἔπειτα δὲν θὰ ἀποδώσει τὸν ΦΠΑ ἢ ὅποιον ἄλλον φόρο (πάλι λόγω κρατικῆς ἀνικανότητας) ὅπως ἔχει γίνει καὶ μὲ τὸ ἀεροδρόμιο Ἐλευθέριος Βενιζέλος. Ναὶ καλὰ καταλάβατε ἂν δὲν τὸ ξέρετε ἤδη, οἱ τίμιοι καὶ ἐργατικοὶ Γερμανοὶ ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΟΥΝ.

Ἐπίσης δὲν θὰ εἶναι ἀπίθανο νὰ ζητήσει καὶ ἐνίσχυση ἀπὸ τὸν κρατικὸ κορβανὰ (ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἠλίθιους δηλαδή) ἐπειδὴ δῆθεν ἄνοιξε ἐπιχείρηση στὴν Ἑλλάδα.

Ἴσως ἐπίσης νὰ πάρει μερικούς Ἕλληνες ἀνέργους, πάντα μὲ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τοῦ κακοῦ δημοσίου βέβαια.

Ἐμεῖς (ὅπως εἶναι φυσικὸ καὶ ἀναμενόμενο) θὰ πάρουμε τά «@——» μας, ἀλλὰ ἡ ὅποια κυβέρνηση θὰ κάνει τὴν πώληση (ἀφοῦ θὰ πάρει καὶ τὸ σχετικὸ ρεγάλο) θὰ διαφημίζει τὸ «ἀναπτυξιακὸ ἔργο της».

Τέλος ἡ γερμανικὴ ἐταιρία (ἂν δὲν ἔχει τὰ ἀναμενόμενα κέρδη) θὰ πουλήσει τὸ νησὶ σὲ μία τούρκικη ἐταιρία ποὺ θὰ προσφέρει κάποιο σημαντικὸ χρηματικὸ ποσόν.

Πρόκειται γιὰ ἕνα φανταστικὸ σενάριο, ἀλλὰ μπορεῖτε νὰ ἀναφέρετε ΕΝΑΝ λόγο γιὰ τὸν ὁποῖον δὲν θὰ γίνουν ἀκριβῶς ἔτσι τὰ πράγματα;

aatosmihalis.wordpress.com