Ενέργειες και νομοθετικές πρωτοβουλίες του ΥΠΟΙΚ για την πάταξη της λαθρεμπορίας και της νοθείας στην αγορά καυσίμων

Η πάταξη της λαθρεμπορίας και της νοθείας στην αγορά καυσίμων εξακολουθεί να αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Οικονομικών και τα συναρμόδια υπουργεία έχουν ήδη προχωρήσει σε μία σειρά από ενέργειες και νομοθετικές πρωτοβουλίες. Η ολοκλήρωση όλων των σχετικών αυτών διαδικασιών έχει προγραμματιστεί για το τέλος καλοκαιριού.

· Έχει διευθετηθεί το θέμα της χρηματοδότησης μέρους του κόστους προμήθειας και εγκατάστασης των συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών όγκου καυσίμων στα πρατήρια, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και έχει ήδη ξεκινήσει η εγκατάστασή τους. Σημειώνεται ότι τα συστήματα αυτά θα είναι συνδεδεμένα on line με τη ΓΓΠΣ και θα μεταδίδουν στοιχεία για τις εισροές (τροφοδοσία) και τις εκροές (πωλήσεις καυσίμων). Σχετικά με τη συγχρηματοδότηση θα υπογραφεί προγραμματική συμφωνία μεταξύ της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έως το τέλος του μήνα. Η σχετική ΚΥΑ δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1171/15-5-2013. Επιπλέον, η ολοκλήρωση των πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης της δράσης έχει προγραμματιστεί για την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου ενώ στο ίδιο διάστημα έχει προβλεφθεί η προκήρυξη της δράσης. Να σημειωθεί ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι προδιαγραφές του συστήματος αντλιών. Παράλληλα βρίσκονται στο τελικό στάδιο υπογραφών οι δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν τις διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών – εκροών στις φορολογικές αποθήκες και τα πλωτά μέσα μεταφοράς αντίστοιχα. Επίσης έχει προγραμματιστεί άμεσα η ψήφιση τροπολογίας για την επέκταση εφαρμογής των συστημάτων εισροών – εκροών και στους μεταπωλητές καυσίμων, καλύπτοντας έτσι όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης των συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών θα επιλύσει μεταξύ άλλων και το πρόβλημα της ελλιπούς παράδοσης καυσίμων στους καταναλωτές μέσω καταδολίευσης των αντλιών.
· Επίσης έχει προγραμματιστεί για τέλος Ιουνίου η εγκατάσταση συστήματος GPS στα βυτιοφόρα και τα πλωτά μέσα μεταφοράς καυσίμων. Ειδικότερα έχουν συνταχθεί ήδη οι προδιαγραφές των υπηρεσιών/λογισμικού παρακολούθησης των σημάτων GPS. Σε αυτές έχει ληφθεί υπόψη η λήψη δεδομένων τηλεμετρίας του συστήματος σφράγισης των δεξαμενών καυσίμων των βυτιοφόρων όταν είναι διαθέσιμο. Η δράση αυτή με την ανάπτυξη και του αντίστοιχου υποσυστήματος παρακολούθησης αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου. Επίσης βρίσκεται στο τελικό στάδιο υπογραφών κοινή υπουργική απόφαση για τη δημιουργίας κέντρου ελέγχου της κίνησης των μεταφορικών μέσων πετρελαιοειδών προϊόντων μέσω GPS. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται επίσης η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των προδιαγραφών, της διαδικασίας και των όρων εγκατάστασης των ηλεκτρονικών συστημάτων διασφάλισης ποσοτικής και ποιοτικής ακεραιότητας κατά τη διακίνηση προσμετρημένων ποσοτήτων καυσίμων, μέσω σφράγισης των δεξαμενών των βυτιοφόρων, με δυνατότητα τηλεματικής μεταφοράς δεδομένων, σχετικών με την οποιαδήποτε παρέμβαση κατά τη διακίνηση.
· Ολοκληρώθηκε η δημόσια τεχνική διαβούλευση σχετικά με τις απαιτήσεις για τεχνολογίες ιχνηθέτησης καυσίμων και συστημάτων ή υποδομών ψηφιακής παρακολούθησης και διαχείρισης ιχνηθέτησης καυσίμων. Στη συνέχεια η Ομάδα Εργασίας κατέληξε στο σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών αξιολόγησης των τεχνολογιών ιχνηθέτησης καυσίμων και έθεσε τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις διεργαστηριακού ελέγχου. Κατόπιν το Υπουργείο Οικονομικών προέβη σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης «Διεργαστηριακή δοκιμή για την αξιολόγηση των μεθόδων και του εξοπλισμού προσδιορισμού των ιχνηθετών νέας τεχνολογίας σε καύσιμα». Η δράση αυτή βρίσκεται στο στάδιο εργαστηριακών δοκιμών. Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι μία από τις δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιρλανδία) που έχει προχωρήσει στην επεξεργασία αυτού του συστήματος, το οποίο θωρακίζει την αγορά από τη νοθεία και τη λαθρεμπορία, ενώ παράλληλα αυστηροποιεί και διευκολύνει τους ελέγχους ως προς την καθαρότητα των καυσίμων.
Το κυβερνητικό λοιπόν σχέδιο για την πάταξη του λαθρεμπορίου στην αγορά καυσίμων εφαρμόζεται με απόλυτη συνέπεια όπως άλλωστε έχει ανακοινωθεί από τα συναρμόδια υπουργεία.