Ενεργοποίηση της εφαρμογής πληροφόρησης ρυθμίσεων μέσω του διαδικτύου

Από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνεται πως, σε συνέχεια της από 14/06/2013 σχετικής ανακοίνωσης και σύμφωνα με το πλάνο που τότε ανακοινώθηκε, έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία ηλεκτρονική εφαρμογή για τα ισχύοντα προγράμματα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο της  Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr) επιλέγοντας από τις «υπηρεσίες προς πολίτες ή επιχειρήσεις»  τη σχετική εφαρμογή («αιτήσεις ρυθμίσεων»).

 

Σας γνωρίζουμε, επίσης, ότι στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ  καθώς και στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.( www.publicrevenue.gr) έχουν αναρτηθεί :

α) Η απόφαση ΠΟΛ 1112/2013 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπροθέσμων χρεών της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013» για χρέη βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα εως την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε μηνιαίες δόσεις (έως 24) υπό προϋποθέσεις.

β) Υποβοηθητικός πίνακας υπαγομένων στη ρύθμιση οφειλών, προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων, ανάλογα με το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής.

Επισημαίνεται πως τις αμέσως επόμενες ημέρες θα αναρτηθεί αναλυτική ερμηνευτική εγκύκλιος για την ανωτέρω ρύθμιση.

Σημειώνεται ότι :

– η υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε πρόγραμμα δόσεων υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία ( Δ.Ο.Υ.,Τελωνεία ή στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης) από την 01.07.2013.

από 25.07.2013 η σχετική αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα δόσεων (Πάγια Ρύθμιση)  οφειλών βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής, για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων (φυσικών και νομικών προσώπων), χωρίς την παρουσία αυτών  στις Δ.Ο.Υ.