Ένταξη ατόμων, που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης, στον κατάλογο των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε υπόθεση σχετικά με την εφαρμογή του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου από τη ΔΕΗ στην περίπτωση ατόμου που νοσηλεύεται κατ΄ οίκον και υποστηρίζεται μηχανικά με αναπνευστήρα όγκου πίεσης και λαμβάνει παροχή οξυγόνου από συμπυκνωτή.

 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ειδικότερα με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) το 2010, μεταξύ άλλων προβλέπονταν ως δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφ’ όσον πληρούσαν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και δεν υπερέβαιναν συγκεκριμένο όριο κατανάλωσης ρεύματος. Το όριο αυτό αυξήθηκε, με νεώτερη απόφαση του ΥΠΕΚΑ το 2011.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, σε έγγραφο που απηύθυνε προς το αρμόδιο Υπουργείο, τόνισε ότι για περιπτώσεις ατόμων που υποστηρίζονται μηχανικά σαν την προαναφερομένη, απαιτείται κατανάλωση ρεύματος πιθανότατα μεγαλύτερη του τεθέντος ορίου, η οποία αποτελεί προϋπόθεση επιβίωσης των ατόμων αυτών. Περαιτέρω, επεσήμανε ότι η κατ΄ οίκον νοσηλεία εξοικονομεί δημόσιους πόρους και είναι συμβατή με τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης. Συνεπώς, ζήτησε από το ΥΠΕΚΑ να προβεί σε ρύθμιση για περιπτώσεις που χρήζουν συνεχούς μηχανικής υποστήριξης, προκειμένου να νοσηλευθούν κατ΄οίκον.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, το ΥΠΕΚΑ ενημέρωσε εγγράφως την Αρχή ότι με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄/94/23-1-2013), διευρύνθηκε ο κατάλογος των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου. Ειδικότερα, προστέθηκε κατηγορία δικαιούχων που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης και αυξήθηκαν τα όρια τετραμηνίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.