Εντός του Ιουλίου τα εκκαθαριστικά σημειώματα για τον ΕΝΦΙΑ

Η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ θα γίνει εντός του Ιουλίου, συνεπώς ο φόρος θα μπορεί να εξοφληθεί σε πέντε μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης.

Ειδικότερα, σε συνέντευξη στο κανάλι της Βουλής ο Τρ.Αλεξιάδης αναφορικά με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α ανέφερε ότι, έχουν ξεκινήσει οι δοκιμαστικές εκκαθαρίσεις και ότι η εκκαθάριση θα ολοκληρωθεί κατά 99,9% μέσα στον Ιούλιο, έτσι ώστε ο φόρος να καταβληθεί σε 5 δόσεις.

Αυτό σημαίνει ότι το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο στους λογαριασμούς που τηρούν στο σύστημα TAXISnet 6.000.000 φυσικά πρόσωπα και περίπου 250.000 εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα τα εκκαθαριστικά σημειώματα με τα ποσά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) που πρέπει να καταβληθούν για το 2016.

Οι αλλαγές του ΕΝΦΙΑ για το 2016

Για να μπορείτε να υπολογίσετε τι θα πληρώσετε και να ελέγξετε το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, χρήσιμο εργαλείο είναι ο οδηγός με τις αλλαγές που θα ισχύσουν φέτος για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ σε σχέση με το 2015, που δημιούργησε η επιστημονική ομάδα του Taxheaven.gr.

Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές σε σχέση με το 2015:

α) Αυξάνονται κατά 23%-25% οι συντελεστές για τον υπολογισμό του κύριου ΕΝΦΙΑ επί των οικοπέδων φυσικών και νομικών προσώπων.

Το οικόπεδο εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και προσδιορίζεται συντελεστής φόρου με βάση τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

2015 Νέοι συντελεστές για το 2016
Μοναδιαία αξία

Φ.Ζ.

Συντελεστής Μοναδιαία αξία Φ.Ζ. Συντελεστής
(€/μ2) φόρου (€/μ2) φόρου
  (€/μ2)   (€/μ2)
0,01 − 2,00 1 0,003 0,01 − 2,00 1 0,0037
2,01 − 4,00 2 0,006 2,01 − 4,00 2 0,0075
4,01 − 6,00 3 0,010 4,01 − 6,00 3 0,0125
6,01 − 10,00 4 0,015 6,01 − 10,00 4 0,0185
10,01 − 14,00 5 0,023 10,01 − 14,00 5 0,0285
14,01 − 20,00 6 0,030 14,01 − 20,00 6 0,0375
20,01 − 50,00 7 0,060 20,01 − 50,00 7 0,0750
50,01 − 75,00 8 0,120 50,01 − 75,00 8 0,1490
75,01 − 100,00 9 0,150 75,01 − 100,00 9 0,1850
100,01 − 150,00 10 0,200 100,01 − 150,00 10 0,2470
150,01 − 200,00 11 0,300 150,01 − 200,00 11 0,3700
200,01 − 300,00 12 0,450 200,01 − 300,00 12 0,5550
300,01 − 400,00 13 0,600 300,01 − 400,00 13 0,7400
400,01 − 500,00 14 0,800 400,01 − 500,00 14 0,9900
500,01 − 600,00 15 1,000 500,01 − 600,00 15 1,2500
600,01 − 700,00 16 1,300 600,01 − 700,00 16 1,6000
700,01 − 800,00 17 1,500 700,01 − 800,00 17 1,8500
800,01 − 900,00 18 1,700 800,01 − 900,00 18 2,0950
900,01 − 1.000,00 19 1,900 900,01 − 1.000,00 19 2,3500
1.000,01 − 1.500,00 20 2,500 1.000,01 − 1.500,00 20 3,100
1.500,01 − 2.000,00 21 3,000 1.500,01 − 2.000,00 21 3,700
2.000,01 − 3.000,00 22 4,000 2.000,01 − 3.000,00 22 4,9500
3.000,01 − 4.000,00 23 6,000 3.000,01 − 4.000,00 23 7,400
4.000,01 − 5.000,00 24 7,500 4.000,01 − 5.000,00 24 9,2500
5.000,01+ 25 9,00 5.000,01+ 25 11,2500


β)
Αυξήθηκαν οι συντελεστές για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου που επιβάλλεται στα φυσικά πρόσωπα επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων, στην οποία πλέον συνυπολογίζεται και η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού

Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στο μέρος της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα κλιμάκια και τους συντελεστές του παρακάτω πίνακα:

γ) Ως προς τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες γενικά, αυξήθηκε ο συντελεστής του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ από το 5‰ στο 5,5 ‰, ενώ για τα οριζόμενα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία ο ίδιος συντελεστής αυξήθηκε από 2,5‰ στο 3,5‰.

δ) Τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας έπαυσαν να απαλλάσσονται από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ και πλέον φορολογούνται με συντελεστή 1 τοις χιλίοις για τον ΕΝΦΙΑ του 2016.

ε) Με τον νόμο 4389/2016 επίσης μειώθηκε από 300.000 σε 200.000 το αφορολόγητο για τον συμπληρωματικό φόρο και αυξήθηκαν οι συντελεστές για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου.

Η νέα κλίμακα για τον συμπληρωματικό φόρο που θα ισχύσει φέτος διαμορφώνεται ως εξής:

στ) Δεν ισχύει από φέτος πλέον η μείωση κατά 20% στον κύριο και τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα διαμερίσματα και λοιπά κτίσματα.

ζ) Ακόμη, υπενθυμίζεται, με το τελευταίο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών παύουν να δικαιούνται έκπτωση 50% επί του οφειλόμενου ΕΝΦΙΑ όσοι πληρούν τα προβλεπόμενα από τους προηγούμενους νόμους εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την έκπτωση αυτή, αλλά το 2015 απέκτησαν εισοδήματα από τόκους μεγαλύτερα των 300 ευρώ.

Επίσης, παύουν να δικαιούνται πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και οι οικογένειες με μέλη που είναι ανάπηρα τουλάχιστον κατά 80%, οι οποίες πληρούν τα προβλεπόμενα από τους προηγούμενους νόμους εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, αλλά το 2015 απέκτησαν εισοδήματα από τόκους μεγαλύτερα των 600 ευρώ.

Δόσεις Φόρου ΕΝΦΙΑ

Βάσει των κείμενων διατάξεων και εφόσον η εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου, οι φορολογούμενοι πολίτες πρέπει να καταβάλουν τα ποσά που θα προκύψουν του εν λόγω φόρου είτε εφάπαξ ή σε ίσες μηνιαίες δόσεις ως ακολούθως:

Α) Εφάπαξ καταβολή μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, ήτοι έως 31.8.2016

Β) Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, ήτοι μέχρι 31.8.2016. Οι επόμενες δόσεις θα είναι στις 30.9.2016, 31.10.2016, 30.11.2016 και 30.12.2016.

Αν όμως η εκκαθάριση πραγματοποιηθεί από το υπ. Οικ. μέσα στο μήνα Αύγουστο, τότε οι καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής του φόρου μετατίθενται αναλόγως, οπότε όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό μειώνεται και ο αριθμός των δόσεων (σε περίπτωση επιλογής εξόφλησης με δόσεις) από πέντε σε τέσσερις.

Α.Τ

http://news.in.gr/economy/article/?aid=1500092003