Επαφή ανηλίκων με υπηρεσίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας

Σε συνέχεια αναφορών και ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από φορείς, σχολεία και εφήβους, ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε τον Ιούνιο του 2013 στα συναρμόδια υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερικών έγγραφο, με το οποίο τεκμηριώνεται το δικαίωμα του ανηλίκου να απευθύνεται σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και πρόνοιας ακόμη και χωρίς τη συνοδεία ή/και τη συναίνεση των κηδεμόνων του.

 

 

Ειδικότερα, η Αρχή διευκρίνισε ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία που απορρέει από το Σύνταγμα, τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τους Επαγγελματικούς Κώδικες Δεοντολογίας, ο ανήλικος έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε μία αρμόδια υπηρεσία ψυχικής υγείας ή κοινωνικής πρόνοιας, να συναντήσει τον αρμόδιο επαγγελματία, στον οποίο θα εξηγήσει το πρόβλημα που τον απασχολεί, και να ζητήσει πληροφόρηση και, ενδεχομένως, βοήθεια. Ο αντίστοιχος φορέας νομιμοποιείται και έχει υποχρέωση να ορίσει ειδικευμένο επαγγελματία που θα συναντήσει τον ανήλικο, αν προσέρχεται κατευθείαν στην υπηρεσία, είτε να προγραμματίσει συνάντηση μαζί του ύστερα από τηλεφωνικό του αίτημα, ακόμη και εφόσον δηλωθεί ότι οι γονείς/κηδεμόνες του δεν γνωρίζουν την ενέργειά του ή δεν συναινούν σε αυτήν.

 

Σε συνέχεια της πρόσκλησης που απηύθυνε η Αρχή στα αρμόδια υπουργεία να προωθήσουν τις παραπάνω θέσεις και να διατυπώσουν τυχόν διευκρινιστικές οδηγίες προς τους φορείς, προς το συμφέρον του παιδιού:

·         Το υπουργείο Εσωτερικών προώθησε το έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη σε όλους του ΟΤΑ της χώρας, με αποτέλεσμα να αξιοποιείται ήδη από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να λειτουργεί ιδιαίτερα βοηθητικά για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και πρόνοιας που υπηρετούν στους αντίστοιχους φορείς.

·         Η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές του υπουργείου Υγείας τάχθηκε υπέρ της σύνταξης και υποστήριξης ενός πλαισίου υποδοχής και αξιολόγησης των αιτημάτων ανηλίκων (ιδίως εφήβων), από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας / πρόνοιας, όπως περιγράφεται στο έγγραφο του Συνηγόρου.

·         Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του ίδιου υπουργείου ζήτησε κατευθυντήριες οδηγίες από την Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών & Εφήβων.

·         Ωστόσο το υπουργείο Παιδείας δεν έχει μέχρι σήμερα αντιδράσει στο παραπάνω έγγραφο της Αρχής.