Οι προμήθειες για το κόστος επαναγοράς των ομολόγων

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται  το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, σχετικά με το θέμα του κόστους επαναγοράς του δημόσιου χρέους, όπως αυτό προέκυψε κατά τη συζήτηση του κατεπείγοντος νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών στη Βουλή των Ελλήνων:

«Η συνολική αμοιβή που καταβλήθηκε στους διαχειριστές της συναλλαγής κρίνεται ως χαμηλή με όποιο κριτήριο και αν χρησιμοποιήσει κανείς και, σε κάθε περίπτωση, πολύ χαμηλότερη από αμοιβές που έχουν καταβληθεί σε συναλλαγές παρόμοιας φύσης διεθνώς.

Πράγματι το σύστημα αμοιβής των διαχειριστών της συναλλαγής, όπως επιβάλλει η διεθνής πρακτική, ήταν διαρθρωμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε η αμοιβή να εξαρτάται από την επιτυχία της συναλλαγής. Πιο συγκεκριμένα, η αμοιβή αυξάνει κλιμακωτά όσο το ποσό των επαναγορασθέντων τίτλων αυξάνει. Τελικώς, η συνολική δαπάνη παροχής των ανωτέρω έφτασε στα 9.815.929,12 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των λοιπών και βοηθητικών εξόδων. Το ποσό αυτό εκφραζόμενο ως ποσοστό επί του ονομαστικού ποσού των ομολόγων που επαναγοράστηκαν αντιπροσωπεύει προμήθεια 0,030%.

Επίσης, το κόστος παροχής των υπηρεσιών νομικής υποστήριξης υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης και το βαθμό του νομικού συμβούλου που θα απασχολείται. Το ποσό που έχει τιμολογηθεί και σταλεί για πληρωμή έως τώρα για νομικές υπηρεσίες είναι 292.459,53 ευρώ.

Ως πρόσφορο μέτρο σύγκρισης για να μπορέσουμε να κρίνουμε εάν οι προμήθειες είναι χαμηλές, προτείνονται δύο διαφορετικά κριτήρια:

1. Οι προμήθειες που πλήρωνε η Ελληνική Δημοκρατία προκειμένου να εκδώσει ομόλογα όταν είχε πρόσβαση στις αγορές, οπότε και η υψηλότατη πιστοληπτική της ικανότητα, η οποία σε συνδυασμό με την υψηλή ρευστότητα που επικρατούσε τότε στις αγορές ωθούσαν τις προμήθειες σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συναλλαγή της έκδοσης (πώλησης) ομολόγων είναι συνήθης πρακτική και πολύ λιγότερο απαιτητική για ένα διαχειριστή από την ακριβώς αντίθετη επαναγορά, τόσο όσον αφορά τους πόρους που χρησιμοποιεί όσο και τον χρόνο που καταναλώνει. Παρ’ όλα αυτά, όπως φαίνεται από τον πίνακα, οι αμοιβές που κατέβαλε το Ελληνικό Δημόσιο για τις συναλλαγές εκείνες ήταν 7-8 φορές μεγαλύτερες.

Αμοιβές 2007-2010
5 έτη 10 έτη 15 έτη 30 έτη
2007 0,15% 0,175% 0,275%
2008 0,15% 0,175% 0,275%
2009 0,15% 0,20% 0,225%
2010 0,15% 0,20%

2. Οι προμήθειες που η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, υπερεθνικό πιστωτικό ίδρυμα με την ανώτατη πιστοληπτική διαβάθμιση, πληρώνει αυτήν την στιγμή όταν προβαίνει σε έκδοση ομολόγων για την δική της χρηματοδότηση και οι οποίες χρησιμοποιούνται από την διεθνή πρακτική ως δείκτες για παρόμοιες συναλλαγές.
Έτσι, για εκδόσεις 7ετίας η προμήθεια είναι 0,15%, για εκδόσεις 10ετίας η προμήθεια είναι 0,175% και για εκδόσεις 30ετίας η προμήθεια είναι 0,25%.
Και σε αυτήν την περίπτωση οι προμήθειες που η Ελληνική Δημοκρατία θα καταβάλλει για την επαναγορά είναι 4-5 φορές μικρότερες».