Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιδότησης εισιτηρίων στα ΜΜΜ

«Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο επιτρέπεται να στηρίζει, στο πλαίσιο μέτρων ενεργοποίησης της αγοράς εργασίας ή κινητικότητας των εργαζομένων, ναύλους μεταφορών ή μειωμένους ναύλους με σκοπό να διευκολυνθεί η συμμετοχή της ομάδας στόχου σε αυτά τα μέτρα και η ένταξή τους στην αγορά εργασίας». Αυτό διευκρινίζει ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Σ. Κάλας απαντώντας σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση που απηύθυνε ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου.

 

 

Η απάντηση του Εσθονού Επιτρόπου ανοίγει τον δρόμο για αξιοποίηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προκειμένου η Ελλάδα να μπορέσει να διεκδικήσει πόρους για στοχευμένες κοινωνικές ομάδες (π.χ. νέοι, νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας).

 

Όσον αφορά ενδεχόμενη αξιοποίηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για τον ίδιο σκοπό, ο Εσθονός Επίτροπος ξεκαθάρισε πως  η αρμοδιότητα του ΕΤΠΑ περιορίζεται στην συνδρομή σε επενδύσεις σε υποδομές, παραγωγικές επενδύσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία και τη διαφύλαξη βιώσιμων θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη του ενδογενούς δυναμικού με μέτρα στήριξης της περιφερειακής και της τοπικής ανάπτυξης.

 

Ο κ. Παπανικολάου δήλωσε: «Η απάντηση του Επιτρόπου αφήνει ελπίδες για την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων για την επιδότηση του κόστους μεταφοράς καταρχήν στοχευμένων κοινωνικών ομάδων, οι οποίες το έχουν και περισσότερο ανάγκη. Η τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυξάνει τα διαπραγματευτικά εργαλεία της κυβέρνησης ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κατεύθυνση μέτρων ανακούφισης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων».