Άνεργοι στην Ελλάδα: αύξηση κατά 400.000. Επιδοτούμενοι άνεργοι; μειώθηκαν κατά 12,6%!!!

Και όμως συμβαίνει στην Ελλάδα των θαυμάτων:

Γιατί οι άνεργοι στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 400.000 περίπου τον τελευταίο χρόνο, ενώ οι επιδοτούμενοι άνεργοι μειώθηκαν κατά 12,6%;
· Γιατί στην Ισπανία επιδοτείται το 58,68% των ανέργων ενώ στην Ελλάδα μόνο το 14,7%;

Αυτά τα τραγικά ερωτήματα, τα οποία περιγράφουν τον κυνισμό και την αναλγησία, με την οποία οι μνημονιακές κυβερνήσεις και η τρόικα πετούν στο κοινωνικό περιθώριο και στην απόλυτη φτώχεια εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας, απηύθυνε  ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σύμφωνα με τον Επίτροπο Απασχόλησης και των Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Andor, η μείωση των επιδοτούμενων ανέργων παράλληλα με τη δραματική αύξηση της ανεργίας οφείλεται στο γεγονός ότι:
· «αποκλείονται οι αυτοαπασχολούμενοι»,
· «αποκλείονται οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας»,
· «αποκλείονται άτομα με βραχεία προηγούμενη προϋπηρεσία», αλλά και ότι
· το επίδομα ανεργίας δίδεται για διάστημα έως 12 μήνες, το οποίο σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ε.Ε. χαρακτηρίζει ως «βραχείας διάρκειας παροχή».
Ταυτόχρονα ο κ. Andor παραθέτει στοιχεία για τα επιδόματα ανεργίας, όπως ισχύουν σε Ισπανία και Γερμανία, που ενδεικτικά του ζήτησε ο Ν. Χουντής, και από τα οποία προκύπτει ότι:
· Ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό ανέργων που λαμβάνουν επίδομα είναι μόλις 14,7%, στην Ισπανία φτάνει το 58,68% και στη Γερμανία, (που έχει ελάχιστη ανεργία) το 28,4%.
· Ενώ στην Ελλάδα για να δικαιούται ένας άνεργος επιδόματος πρέπει να έχει εργαστεί 200 ημέρες για διάστημα δύο χρόνων, και αυτό υπό προϋποθέσεις, στην Ισπανία ένας άνεργος λαμβάνει το επίδομα αν έχει 360 ημέρες εργασίας που συγκέντρωσε σε διάστημα ακόμα και έξι χρόνια πριν την ανεργία του.
· Ενώ στην Ελλάδα το επίδομα χορηγείται το πολύ για ένα χρόνο, στην Ισπανία διαρκεί για διάστημα έως και δύο χρόνια και στη Γερμανία δίδεται πρακτικά επ΄ αόριστον, αφού με το πέρας των 12 μηνών, συνεχίζεται με τη μορφή «βασικού εισοδήματος»
· Ενώ στην Ελλάδα το επίδομα ανεργίας είναι 360€, ανεξάρτητα από το μισθό που είχε ο άνεργος, στην Ισπανία και στην Γερμανία συνδέεται με το μισθό του ανέργου όσο αυτός εργαζόταν. Συγκεκριμένα ο Ισπανός άνεργος λαμβάνει το 50-70% του «μισθού αναφοράς» ενώ ο Γερμανός το 60%.

Ακολουθούν ερώτηση και απάντηση:
Ερώτηση με θέμα: Αύξηση της ανεργίας με ταυτόχρονη μείωση των επιδοτουμένων ανέργων
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), τον Σεπτέμβριο του 2012 στην Ελλάδα, επί συνόλου περίπου 1 260 000 ανέργων, έλαβαν επίδομα ανεργίας 185 870 άτομα. Τον αντίστοιχο μήνα του 2011, επί συνόλου 857 656 ανέργων, έλαβαν επίδομα ανεργίας 213 335 άτομα. Το γεγονός αυτό προκαλεί εντύπωση, γιατί είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό των ανέργων που λαμβάνουν το επίδομα συγκριτικά με τον συνολικό τους αριθμό, και γιατί ενώ η ανεργία αυξήθηκε κατά 403 948 άτομα σε ένα χρόνο, οι επιδοτούμενοι άνεργοι μειώθηκαν κατά 27 465 άτομα, στο ίδιο διάστημα.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:
Μπορεί να προσδιορίσει που οφείλεται η πτώση στον αριθμό των επιδοτούμενων ατόμων, ενώ παρατηρείται ραγδαία αύξηση της ανεργίας στην Ελλάδα;
Μπορεί να μου παράσχει στοιχεία για το ποια είναι η αναλογία των επιδοτούμενων ανέργων προς το σύνολο των ανέργων, σε άλλες χώρες της Ε.Ε.; Πιο συγκεκριμένα, μπορεί η Επιτροπή να μου παράσχει τα παραπάνω στοιχεία για Ισπανία και Γερμανία και να με ενημερώσει για τη διάρκεια και το εύρος (μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι, κτλ) του επιδόματος ανεργίας σε αυτές τις χώρες;
Απάντηση του κ. Andor εξ ονόματος της Επιτροπής
Το επίδομα ανεργίας στην Ελλάδα είναι επίδομα που βασίζεται στην ασφάλιση και εξαρτάται από προηγούμενες εισφορές και, έτσι, αποκλείονται οι αυτοαπασχολούμενοι, οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, καθώς και τα άτομα με βραχεία προηγούμενη προϋπηρεσία. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη βραχεία διάρκεια της παροχής (έως 12 μήνες), μπορεί να εξηγήσει γιατί ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας μειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ανεργία αυξάνεται.
Στην Ισπανία, η κάλυψη του συστήματος προστασίας σε περίπτωση ανεργίας ανερχόταν σε 63,50 % τον Οκτώβριο του 2012, με τον αριθμό των καταγεγραμμένων ανέργων να ανέρχεται σε 4 833 521 και τον αριθμό των δικαιούχων επιδόματος ανεργίας σε 2 836 592. Για να λάβει την ανταποδοτική αυτή παροχή, κάποιος μισθωτός πρέπει να έχει καταβάλει εισφορές τουλάχιστον 360 ημέρες τα τελευταία έξι χρόνια. Το επίδομα ανεργίας καταβάλλεται για 4 έως και 24 μήνες και υπολογίζεται με βάση τις τελευταίες 180 ημέρες μισθού και την οικογενειακή κατάσταση του ανέργου. Έως τα μέσα του Ιουλίου του 2012, οι άνεργοι λάμβαναν το 70 % του μισθού αναφοράς τους κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών, το οποίο στη συνέχεια μειωνόταν στο 60 %. Σήμερα, η μεικτή παροχή, μετά τους πρώτους έξι μήνες, μειώθηκε σε 50 % του μισθού αναφοράς.
Στη Γερμανία, το σύνολο των καταγεγραμμένων ανέργων ανερχόταν σε 2 753 000 τον Οκτώβριο του 2012 από τους οποίους 783 000 άτομα λάμβαναν επίδομα ανεργίας, δηλ. 28,4 %. Το επίδομα ανεργίας ανέρχεται σε 60 % του τελευταίου εισοδήματος αναφοράς (67 % για άτομα με παιδιά) και η μέγιστη διάρκεια είναι, γενικά, 12 μήνες. Μετά την περίοδο αυτή, αν η ανεργία συνεχιστεί (ή ανακύψει κάποια άλλη κατάσταση ανάγκης), χορηγείται βασικό εισόδημα για τα άτομα που αναζητούν εργασία το οποίο χρηματοδοτείται από φόρους και υπόκειται σε έλεγχο πόρων.