Επιτόκιο 4,5 μονάδες μεγαλύτερο πληρώνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις σε σχέση με τις γερμανικές

Η μεγάλη απόκλιση των επιτοκίων δανεισμού των επιχειρήσεων, που υπάρχει μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης (4,5 μονάδες μεγαλύτερο αυτό που πληρώνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις σε σχέση με τις γερμανικές), επιβεβαιώνεται και από την απάντηση του Επιτρόπου Οικονομικών της ΕΕ Olli Rehn στη σχετική ερώτηση που κατέθεσε ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ευρωβουλευτής της Ομάδας της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE) και μέλος της ΚΕ της Δράσης.

 

Στο ερώτημα του Θ. Σκυλακάκη, “ποιά είναι τα επιτόκια χορηγήσεων των επιχειρηματικών δανείων στις επί μέρους χώρες της Ευρωζώνης, ποιά είναι η πορεία τους τα τελευταία πέντε χρόνια και ποιά αναμένεται ότι θα είναι στην επόμενη τριετία”, ο Επίτροπος Olli Rehn απάντησε: “Τα επιτόκια των νέων δανείων προς επιχειρήσεις, διάρκειας έως ενός έτους, κυμαίνονται σήμερα από 2% στη Γερμανία και στη Γαλλία και σε 6,5% στην Ελλάδα. Η διαφορά των επιτοκίων μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης είναι απότοκο της οικονομικής κρίσης. Οι μελλοντικές τάσεις στα επιτόκια είναι δύσκολο να προβλεφθούν και ως εκ τούτου η Επιτροπή δεν προβαίνει σε προβλέψεις των εξελίξεων των επιτοκίων”.

Με αφορμή την απάντηση του Επιτρόπου Olli Rehn, ο ευρωβουλευτής Θ. Σκυλακάκης έκανε την εξής δήλωση:

“Αυτή η μεγάλη απόκλιση των επιτοκίων χορηγήσεων και το γεγονός ότι η Επιτροπή αρνείται να προβλέψει πότε θα μειωθούν, αποτελεί ένα τεράστιο ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Πως με τέτοια απόκλιση να ανταγωνιστούν τις αντίστοιχες επιχειρήσει στις άλλες χώρες της ευρωζώνης; Οι επιπτώσεις στην αγορά είναι ακόμη πιο αρνητικές, όταν τα υψηλά επιτόκια επιβαρύνουν επιχειρήσεις, που ήδη έχουν σηκώσει το μεγάλο βάρος των μέτρων λιτότητας των χωρών τους, όπως συμβαίνει με τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό, η μείωση των επιτοκίων δανεισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι ένα θέμα που δυστυχώς δεν τίθεται επαρκώς προς τους εταίρους μας, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες επιχειρηματικής ανάκαμψης, αλλά και των νέων θέσεων.

Τέλος το θέμα της μείωσης της ψαλίδας των επιτοκίων δεν είναι απλώς ένα θέμα ορισμένων κρατών μελών αλλά είναι ένα θέμα που αφορά το σύνολο της ευρωζώνης, καθώς όσο διατηρείται αυτή η διαφορά, η ευρωζώνη δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά.”