Επιχειρησιακό Σχέδιο – Φάση 2η» για την ανάπτυξη των ομάδων στήριξης ασύλου στην Ελλάδα

 

Φυσικά και έπρεπε να υπογραφεί και από την ΕΕ, ένα τέτοιο σχέδιο…

Υπογράφηκε στις Βρυξέλλες το «Επιχειρησιακό Σχέδιο – Φάση 2η» για την ανάπτυξη των ομάδων στήριξης ασύλου στην Ελλάδα από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Δένδια και τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Στήριξης του Ασύλου (EuropeanAsylumSupportOffice – Ε.Α.S.O.) DrRobertVisser


O κ. Δένδιας συμμετέχει στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και θα συναντήσει την Επίτροπο κ. CeciliaMalmström
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας και ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Στήριξης Άσυλου (
EuropeanAsylumSupportOfficeE.A.S.O.) του E.A.S.O. DrRobertVisser υπέγραψαν σήμερα στις Βρυξέλλες το «Επιχειρησιακό Σχέδιο – Φάση 2η» για την ανάπτυξη και υποστήριξη των ομάδων στήριξης ασύλου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Στήριξης Άσυλου (EuropeanAsylumSupportOfficeE.A.S.O.) στην Ελλάδα.
Μετά την υπογραφή του Σχεδίου ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δήλωσε τα εξής:
«Είχα τη μεγάλη χαρά σήμερα, μαζί με τον κύριο
Visser, να υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία μεταξύ του EASO και της χώρας μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Διεθνή Οργανισμό για την τεράστια βοήθεια που παρέχει, την τεχνογνωσία και την οικονομική στήριξη στη χώρα μας για τα θέματα ασύλου.
Είναι πολύ σημαντικό, σε αυτήν την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τις μεταναστευτικές ροές, να μη νιώθει μόνη. Να νιώθει την ευρωπαϊκή στήριξη. Θα ήθελα λοιπόν και πάλι να ευχαριστήσω για τη γενικότερη στήριξη αλλά και για την οικονομική στήριξη».
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του
E.A.S.O. τόνισε σχετικά:
Thankyouverymuch. It’s an important day today. We signed just a minute ago the Second Phase of the Support Plan, the European Support Plan for Greece on the area of asylum. Second Phase means that the First Phase will soon be terminated and that means that we have been successfully cooperating and supporting and building up the fundamentals for the new Greek system. It is an expression of the European solidarity in this subject, that is of course directed firstly to Greece, but certainly within the wider European context, Greece as part of the European Union, and I’m happy that today we could underline that solidarity and support”.
ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: «Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι σημαντική μέρα σήμερα. Υπογράψαμε πριν ένα μόλις λεπτό τη Δεύτερη Φάση του Σχεδίου Στήριξης, του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Στήριξης για την Ελλάδα στον τομέα του ασύλου. Η Δεύτερη Φάση σημαίνει ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί η Πρώτη Φάση και ότι συνεργαζόμαστε και στηρίζουμε και θέτουμε τις βάσεις του νέου Ελληνικού συστήματος με επιτυχία. Πρόκειται για μια έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στον τομέα αυτό, η οποία φυσικά κατευθύνεται κατ’ αρχάς στην Ελλάδα, αλλά βεβαίως εντός του ευρύτερου Ευρωπαϊκού πλαισίου, με την Ελλάδα ως μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είμαι χαρούμενος που μπορέσαμε σήμερα να υπογραμμίσουμε αυτήν την αλληλεγγύη και στήριξη».
Τι προβλέπει το Επιχειρησιακό Σχέδιο – Φάση 2η» για την ανάπτυξη των ομάδων στήριξης ασύλου στην Ελλάδα
Η υποστήριξη σε επείγουσες καταστάσεις και η αποστολή των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο της
EASO, βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου Φάση ΙΙ, θα παράσχει ένα ευρύ φάσμα μέτρων υποστήριξης, στους ακόλουθους τομείς:
· Διαδικασίες ασύλου κατά τη μεταβατική περίοδο: ιδιαίτερα, η διαχείριση των συσσωρευμένων εκκρεμών προσφυγών κατά αποφάσεων ασύλου.
· Βιώσιμες και αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου: ιδιαίτερα, η διαχείριση της ποιότητας των διαδικασιών σε πρώτο και δεύτερο βαθμό υπό τη νέα Υπηρεσία Ασύλου στην Ελλάδα και τη νέα Αρχή Προσφυγών.
· Όροι υποδοχής, ιδίως η παροχή πρώτης υποδοχής και η παραπομπή ομάδων με ειδικές ανάγκες υπό τη νέα Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής στην Ελλάδα.
· Οριζόντια ζητήματα, όπως στον τομέα της διαχείρισης της χρηματοδότησης της ΕΕ και
adhoc σεμινάρια για τον καθορισμό της ιθαγένειας.
Στο κείμενο του Επιχειρησιακού Σχεδίου αναφέρεται μεταξύ άλλων – όπως αναφέρεται επίσης σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
EASO – ότι:
«Έχει επιτευχθεί σταθερή πρόοδος όσον αφορά στην υλοποίηση του ελληνικού Σχεδίου Δράσης. Στα τέλη του 2012, για παράδειγμα, και οι τρεις νέες υπηρεσίες λειτουργούσαν ως βασικές υπηρεσίες (ενώ είχαν καθορισθεί, μεταξύ άλλων, οι οικονομικές διοικήσεις, η διαχείριση της αλληλογραφίας, οι βασικές δομές και η στελέχωσή τους), είχαν εγκριθεί οι περισσότεροι εσωτερικοί κανονισμοί για τη λειτουργία τους και μια νέα διαδικασία ασύλου ήταν υπό έγκριση, ενώ είχαν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής δύο κέντρων πρώτης υποδοχής».
Συμμετοχή του κ. Δένδια στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Στις Βρυξέλλες, ο κ. Δένδιας συμμετέχει επίσης στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μεταξύ άλλων θα ενημερώσει για τα αποτελέσματα των τελευταίων επισκέψεών του στο Μπαγκλαντές και στην Τουρκία.
Επιπλέον, ο Υπουργός θα συναντηθεί σήμερα με την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων κ.
CeciliaMalmström, με κύριο θέμα συζήτησης την πρόοδο εφαρμογής και την χρηματοδότηση του Αναθεωρημένου Σχεδίου Δράσης για το Άσυλο και τη Διαχείριση της Μετανάστευσης.